Store områder vernes

Møte om verdifull våtmark

I samband med oppstart av arbeidet med å verne våtmarksområder i Ørland og Bjugn, inviterer fylkesmannen til informasjonsmøte 20. september.

Våtmarksområdene i Grandefjera og ellers i Ørland har blitt stadig bedre utbygd med tanke på besøkende.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Kort vei fra Trondheim til Brekstad, gjør at en trur at våtmarksområder i Ørland og Bjugn i fremtiden kan bli mer brukt av utdanning- og forskningsinstitusjoner som NTNU, NINA og ulike skoler fra Trondheim.

Større enn Ørland

Kandidatområdet omfatter hele Bjugnfjorden samt Grandefjæra og Kråkvågsvaet innenfor kommunene Ørland og Bjugn i Sør-Trøndelag fylke. Området er om lag 141 kvadratkilometer stort, det er nærmere dobbelt så stort som hele dagens Ørland kommune. Området ligger nord i innseglinga til Trondheimsleia. Det strekker seg fra Festholmen i nord til Storfosna i sør, samt til Botngård i øst og til Kråkvåg i vest.

– Dette kan gi større inntekter til servicenæringen i Ørland/Bjugn, skriver Fylkesmannen i et saksframlegg.

Spørsmål

Fylkesmannen sendt ut oppstartsmelding om marint vern i Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden.

I forbindelse med oppstartsmeldingen av 26.06.2017 vil det bli arrangert et åpent møte der Fylkesmannen informerer om oppstartsprosessen. Det vil også være muligheter for berørte parter og interesserte å komme med spørsmål. Møtet vil bli holdt onsdag 20.september i møterom Yrjar Ørland Rådhus.