Støysaken:

Lokal entreprenør fikk fjerde støykontrakt

Tirsdag signerte Forsvarsbygg og ørlandsbedriften Fvs Entreprenør kontrakt om utførelsen av støytiltak på 67 boliger.

Tirsdag signerte Forsvarsbygg og Fvs entreprenør kontrakt om utføringen av støytiltak på 67 boliger i den gule støysonen rundt Ørland flystasjon. F.v: Carl oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase og Trond Magnus Brekstad, daglig leder i Fvs entreprenør.  Foto: Forsvarsbygg kampflybase

Nyheter

- Vi er veldig glade for å få inn en ny entreprenør som skal utføre støytiltak for oss. Det er artig at en lokal entreprenør kommer inn for å utføre denne jobben etter å ha vunnet en åpen anbudskonkurranse, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase.

Tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastslått at Forsvarsbygg skal tilby støyreduserende tiltak til bygninger med støyfølsom bebyggelse i områder i tilknytning til Ørland flystasjon som har fått beregnet nytt lydnivå som følge av baseutvidelsen som overskrider et bestemt lydnivå.

Boligene som overstiger lydgrensene ligger i det som kalles gul støysone.

Tidligere har forsvarsbygg inngått tre kontrakter på totalt 105 boliger i den gule støysonen med Byggmester Strand, som har vunnet de første tre anbudskonkurransene, senest i juli i år.

I den fjerde anbudskonkurransen utkonkurrerte ørlandsbedriften Fvs Entreprenør Byggmester Strands tilbud.

LES OGSÅ: Byggmester Strand skal også gjennomføre støytiltak i entreprise 3

67 boliger

I pressemeldingen for den tredje kontraktsrunden skriver Forsvarsbygg at aktuelle støytiltak som omfattes av kontrakten kan være «utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støysårbar bruk (oppholdsrom). Det kan også være behov for å gjennomføre tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å følge reguleringsbestemmelsene».

Denne fjerde entreprisen omfatter 67 boliger og arbeidet skal være ferdigstilt ett år etter oppstarten på arbeidet nå i høst.