Valgskred i skolevalget

I skolevalget ved Åfjord videregående skole stemte 95,7 % av elevene. Arbeiderpartiet er den store vinneren både her og ved Fosen videregående skole.

Skoleungdommen på Fosen velger annerledes enn de eldre. På Fosen dominerer Arbeiderpartiet totalt blant de yngre årsklasser.   Foto: Snorre Berg

Elevene i Fosen støtter massivt opp om Arbeiderpartiet. 

Arbeiderpartiet er den store vinneren i skolevalget.  

Nyheter

Av de 164 elevene ved Åfjord videregående skole var det 157 som valgte å avgi sin stemme. Antallet godskjente stemmer er 144. Av de forkastede stemmene er elleve blanke og to ugyldige.

 

Fosen videregående skole

Av skolens 332 elever har 298 avgitt stemme. Det gir en deltakerprosent på 89,8. Antall godkjente stemmer er 269. Av alle stemmene som er avgitt er 29 blanke. Det var ingen stemmer som ble forkastet.