Vil vente med å bestemme kommunenavn

Roan kommunestyre er i skrivende stund samlet forut for fellesmøtet i dag onsdag etttermiddag med Åfjord om sammenslåing av de to kommunene.

Roan kommunestyre under dagens samling ved Fosen Fjord Hotell i Åfjord sentrum.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Man har blant annet diskutert navn på den nye kommunen og kommunevåpen.

Navn og våpen

Roan kommunestyre har samlet seg om at kommunenavn- og våpen ikke skal vedtas i dag onsdag.


I dag legges grunnsteinen for Åfjord pluss Roan

Kommunestyrene i Åfjord og Roan samles i dag i Åfjord sentrum. På sakskartet står én sak: sammenslåing av de to kommunene.

 

- Dette må da opp til vedtak i et senere tidspunkt i de to kommunene, forklarte ordfører Einar Eian (H).

Det ble enighet om å følge planen om at navnekomitéene i de to kommunene, med tillegg av de to ordførerne, skal stå for innsamling og behandling av forslag til både navn og våpen. Og at det åpnes for at alle som ønsker det kan komme med sine forslag.

Fra venstre: varaordfører Erik Jakobsen (Ap), ordfører Einar Eian (H), rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen og formannskapssekretær Åshild Hauknes.  Foto: Terje Dybvik

 

27 medlemmer?

Roan kommunestyre vil foreslå at kommunestyret for den nye kommunen skal telle 27 medlemmer. Roan-rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen sitt forslag gikk på 21 medlemmer, men han undertrekte i møtet at dette var ment som et utgangspunkt for debatt.

Fellesnemnda

Formannskapene var foreslått å utgjøre fellesnemnd – det vil si fem medlemmer fra Roan og sju fra Åfjord. Her kom det opp i møtet sterke ønsker fra flere av representantene om at Roan også må få sju medlemmer inn. Dette for å få samme styrkeforhold som Åfjord. Dette ble vedtatt.