foto
Trollfjordslaget.
foto
Det er kommet brev fra Lofoten.
foto
Det er mye å oppleve for fiskerne i Lofoten.