- Kan ikke friskmelde Trondheimsfjorden enda

Anbefalingen "ikke spis skjell" gjelder fremdeles for store deler av norskekysten.

Arkivfoto:  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Algegift er årsaken til at skjellene ikke kan spises, da giftstoffer hoper seg opp i skjell som spiser alger. Det advares derfor fremdeles mot å spise skjell fra Trondheimsfjorden.

LES MER:Advarer mot svært giftige blåskjell i hele Trondheimsfjorden

Det ble mandag 8.mai uttatt prøver ved Rissa og inne i Beistadfjorden, som viste PSP langt over faregrensen. Nye prøver fra Rissa og Inderøy kommune ble uttatt uka etter, og resultatene viste da at PSP-nivået hadde økt betraktelig. Det lå da på minst 50 ganger høyere enn faregrensen, noe som vil si at kun ubetydelige mengder skjell kan være livstruende, opplyste Mattilsynet i ei pressemelding 19.mai.

Ekstra målesteder

De siste sommerene har spesielt PSP – Paralytic Shellfish Poisoning – som forårsaker lammelser dersom man spiser skjell inneholdende denne giften, forårsaket anbefalingen “ikke spis skjell” flere steder langs kysten, deriblant Fosen og Trondheimsfjorden.

Anbefalingen om å ikke spise skjell har vedvart siden tidlig i mai, og Mattilsynet har også satt opp ekstra målesteder  i forbindelse med oppblomstringen av de giftige algene.

- Produsenter har selv plikt til å følge opp, og skal ikke sende fra seg skjell slik situasjonen er. Vi har også satt opp ekstra målesteder i forbindelse med algeoppblomstringen, opplyser Merete Hestdal i Mattilsynet.

LES OGSÅ: Enda flere syke av tilbakekalt parti med blåskjell

Vær forsiktig med skjell og skalldyr

- Mange er også redde for å spise krabbe nå, er det slik at giften også kan gå over i krabben når den spiser blåskjell?

- Hovedsakelig vil algegiftstoffene sitte i brunmaten hos krabben, og ikke matkjøttet/klokjøttet. Vi hadde overvåking av krabbe tidligere, men det har vi ikke nå. Det skal være påvist gift på krabbe i Frøya og Hitra-området, sier Hestdal.

Det er altså viktig å sjekke Mattilsynets blåskjellvarsel om du planlegger å lyse etter krabber eller sanke andre typer skjell enn blåskjell i et område. Dersom det anbefales å ikke spise blåskjell kan det være lurt å også utvise forsiktighet med andre typer skjell og skalldyr.

Mattilsynet venter nå på svar fra flere prøvesteder på Fosen, før blåskjellvarselet oppdateres fredag.

- Det vi kan si nå er at det kommer prøver fra Askerholmen og fra Skråfjorden, og fra Pettershavna i neste uke. Vi kan ikke friskmelde Trondheimsfjorden enda, sier Hestdal.

 LES MER: - Vi har ikke opplevd så høye verdier på mange år

Store lokale variasjoner

Alge-slekten Alexandrium er den dominerende med tanke på PSP-forgiftninger i vårt land. Alexandrium-slekten dukker opp i vannmassene tidlig på våren, og viser store lokale variasjoner, både når det gjelder geografisk fordeling og konsentrasjon i sjøen. Skjell, og særlig blåskjell, har vært kjent som den viktigste kilden for PSP-forgiftninger. Imidlertid kan PSP-toksiner også påvises i andre organismer som snegler, krabbe og hummer.

Ved oppblomstringer av slike giftproduserende alger tas giftstoffene opp og konsentreres i skjellene. Skalldyr, som for eksempel brunkrabbe, tar opp i seg giftstoffene dersom de spiser giftige skjell. Slik kan både skjell og krabber komme til inneholde store mengder gift. Det kan ta lang tid for skjellene og krabbene å kvitte seg med giften. Det kan derfor være giftstoffer i sjømaten lenge etter at algene har forsvunnet fra vannet.

(Kilde: Matportalen.no)