Vil at eldre skal få tettere oppfølging i kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet ser for seg å prøve ut oppfølgingsteam i noen kommuner etter at Helsedirektoratet i løpet av året har ferdigstilt sin veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Ida Lind (87) skryter av hjelpen hun fikk fra oppfølgingsteamet til Eidsberg kommune etter hun fikk hjertesvikt på ferie.   Foto: Helse-og omsorgsdepartementet

Virtuell avdeling Eidsberg
  • Eidsberg kommune har en "virtuell avdeling" for pasienter som skrives ut fra sykehus til sin egen bolig.
  • Disse får en strukturert oppfølging av avdelingens eget team, i samarbeid med kommunens øvrige tjenester.
  • Teamet består av sykepleier med tilleggsutdanning innen avansert geriatrisk sykepleie og fysioterapeut. De undersøker pasientene så raskt som mulig, og ser også på bruken av legemidler og ernæringsstatus.
  • Sykepleieren bestiller time hos fastlege i løpet av 14 dager, der sykepleieren deltar. Fysioterapeuten i teamet vurderer rehabiliteringsbehovet og lager en tiltaksplan.
Nyheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil at syke eldre skal få bedre og mer koordinerte tjenester i kommunene. Dagens tilbud kan organiseres i oppfølgingsteam. Eidsberg i Østfold gjør ting andre kommuner kan lære av.

Vil prøve ut kommunale oppfølgingstream

– Vi blir flere eldre. Og mange trenger oppfølging både på sykehus og i kommunene. Derfor vil vi prøve ut kommunale oppfølgingsteam, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding.

Eidsberg i Østfold er en foregangskommune for å organisere tjenestene i team for å følge opp de sykeste pasientene. Høie håper andre kommuner blir inspirert av deres modell.

Eldre får mer helthetlige tjenester

– Regjeringen legger til rette for mer tverrfaglighet og bedre koordinerte tjenester i primærhelsetjenesten i kommunene. Oppfølgingsteam tar utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og ser på helheten i de eldres ønsker, mål og behov, sier Bent Høie.

Oppfølgingsteam er en ny arbeidsform for kommunene innenfor dagens lovpålagte tjenestetilbud. Formålet er å gi syke eldre et bedre tilbud og blant annet redusere risikoen for framtidig sykehusinnleggelse.