Hva har sørsamer og pygmeer til felles?

9. august er FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger, og én av samenes ti flaggdager.

Postkort fra 1905.  Foto: Arkiv

Nyheter

I dag flagger vi for verdens urbefolkning. Inuitter, samer, indianere, maorier, pygmeer, beduiner, nomader, aboriginere, san-folk og mange flere.

Av jordas over 7,4 milliarder mennesker, regnes omkring 250 millioner av dem for urbefolkning.

For i dag heter det urbefolkning, og ikke støtende og diskriminerende ord som innfødte, primitive eller naturfolk.

Urbefolkning

Urbefolkning er den opprinnelige befolkningen på et sted som har blitt erobret og kolonisert, og angir befolkningsenheter som har en historisk sammenheng med de samfunn som utviklet seg på territoriet før kolonisering fant sted.

Omkring halvparten av medlemslandene i FN har urbefolkningsgrupper som får sin selvbestemmelse begrenset eller avvist av nasjonalstaten og som ofte, i større eller mindre grad, blir utsatt for forfølgelse og overgrep.

Fem grupper er anerkjent som nasjonale minoriteter i Norge; jødene, kvenene, skogfinner, tatere/romani og sigøynere/rom. Samene er den eneste gruppen som er anerkjent som urfolk i Norge, men det er stilt krav fra kvenene om at de også skal få urfolkstatus.

Samenes flagg ble godkjent 15. august i 1986.  Foto: Arkiv

Samene

Samenes flagg, samefolkets dag og samefolkets sang ble offisielt godkjent 15. august 1986 på den 13. nordiske samekonferanse i Åre i Sverige. I 1992 fastsatte den 15. samekonferansen sju dager som samiske flaggdager. Senere har ytterligere flaggdager blitt lagt til, slik at det i dag teller hele ti samiske flaggdager.

Fem av kommunene på Fosen-halvøya har, ifølge Samerettsutvalget og Kommunaldepartmentet, samiske områder. Dette er Osen, Åfjord, Roan, Bjugn og Rissa.

Det samiske flagget rangerer etter nasjonalflaggene, men det samiske flagget bør gå foran fylkes- og tilsvarende flagg, fordi det er et symbol for en gruppe som nasjonalt når utover ett enkelt fylke.

Hurra, hurra, hurra!