Flere jaktet småvilt, men nedgang i Fosen

Flere rypejegere bidro til en økning i antallet småviltjegere siste jaktår. Hver jeger klarte i snitt å skyte én rype.
Nyheter

Totalt 84.000 jegere jaktet småvilt i jaktåret 2016/2017 viser tall fra SSB. Det er en oppgang på 4 prosent fra året før. Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

I Fosen har det vært en reduksjon fra 1580 jegere i sesongen 2001/2002 til 1470 i sesongen 2016/2017. Det vil si en nedgang på 110 jegere.

Redusert rypebestand

På grunn av redusert rypebestand de siste årene har jakten mange steder blitt stoppet helt, eller det har blitt innført begrensninger. Men I Sør-Norge har det vært et godt rypeår i år, og bestanden har økt. Områder som tidligere har vært fredet har derfor blitt åpnet for jakt.


Ber jegere om å tenke på sikkerheten

Snart åpner småviltjakta, og mange ivrige jegere legger i vei til fjellet og skogen for å jakte. Norges Jeger- og Fiskerforbund ber i den forbindelse jegerne om å tenke på sikkerheten, og har laget egne jaktvettregler.

 

Totalt ble det felt 88.000 ryper i Sør-Norge i løpet av 2016/2017. Det er en oppgang på 59 prosent fra forrige jaktår. I alt var 12 prosent flere på rypejakt i år enn i fjor.

Rypejakten i Sør-Norge har gått opp i jaktåret 2016/2017, men ikke i Fosen.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

Skal regulere

– Vi skal regulere jakta på en måte som rypebestanden tåler. Samtidig vil Statskog slippe til flest mulig jegere. Med mer fakta på bordet kan vi bedre ivareta både rypa og rypejegeren, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog Kristian Eiken Olsen.

Det er også felt flere skogsfugl, ærfugl og svartand på landsbasis.


Ryper i fokus

Holder temakveld om forvaltning av småvilt.