Frykter restrukturering

– Husbanken er viktig

– Husbanken og ordningene de har gjorde det mulig å realisere renoveringa av helsesenteret i Åfjord, sier helsesjef Eli Bratseth. Tirsdag hadde hun besøk av en delegasjon fra Senterpartiet.

  Foto: Snorre Berg

Husbanken
  • På det meste finansierte Husbanken bygginga av 70 prosent av alle nye boliger i landet.
  • De siste 20 åra har Husbanken vært involvert i finansieringa av mellom 15 og 20 prosent av alle nybygg.
  • Sia 1960-tallet har Husbanken lån- og tilskuddsfinansiert en utbygging og oppgradering av alders- og omsorgsboliger, studentboliger og sykehjem.
  • Husbanken bistår kommunene med å skaffe vanskeligstilte og eldre en trygg og god bolig.
  • Husbanken bidrar og med tverrfaglig bistand. 
  • Under gjeldskrisa sto Husbanken ei stund for nærmere 100 prosent av finansieringa av nye boliger.
  • Husbanken har om lag 330 ansatte rundt om i landet.
Nyheter

Da den nye fløya med omsorgsboliger sto ferdig, sto femten flunkende nye omsorgsboliger klare. Kommunen har om lag 75 enerom og omsorgsboliger til sammen.

– Vi ligger over de statlige anbefalingene, sier varaordfører Jon Husdal.

Senterpartipolitikeren hadde med seg fylkessekretær Siv Sætran, stortingsrepresentant Heidi Greni fra Holtålen og andrekandidat til stortingsvalget, Geir Arild Espnes fra Oppdal.

Husbanken

Den norske staten opprettet Husbanken i 1946 som Den Norske Stats Husbank. Hensikten med banken var å få på plass en låneinstitusjon som skulle sikre gjenoppbygging av landet gjennom å skaffe rimelige lån. Bankens rolle har endret seg undervegs, men hensikten har hele tida vært den samme.

– Husbanken har vært viktig for distriktene som et alternativ til de reint kommersielle private aktørene på lånemarkedet. Mange steder kan Husbanken gi lån til førstegangsetablerere som vil bygge boliger der markedet gjør at byggekostnadene overstiger andrehåndsverdien de første åra etter at boligen er bygd, sier Husdal.

Endringer

I det siste har det vært diskutert om en skal legge om Husbankens virksomhet. Blant annet snakkes det om å trekke inn stillinger som finnes rundt om i distriktene. Helsesjefen i Åfjord håper ikke dette skjer.

–Husbanken har vært en god makker som var med på å gjøre det mulig for oss å få realisert dette prosjektet, sier Bratseth.

De som bor i trygdeboligene har egne kjøkken, men Bratseth foreller at de fleste likevel foretrekker å benytte seg av det kommunale kjøkkenet. Dette er både fordi kvaliteten på det som lages der er god, og fordi mange foretrekker å spise i fellesskap med andre. Kjøkkenet på sjukeheimen gikk til fylkesfinalen i 2015, og det er lovprist i flere fora. Høsten 2015 fikk kjøkkensjef Åge Frønes besøk av kjendiskokken Inge Johnsen og landbruksdirektør Tore Bjørkli. De overrakte ham med en utmerkelse for kvaliteten på maten ved helsesenteret.

– Trivsel og ernæring betyr mye, og det kjøkkenet vi har er suverent, sier Bratseth.

Veteran

Bratseth kom inn i heimesjukepleien for 40 år sia. På denne drøye mannsalderen har hun sett at forholdene både på institusjonene og heime hos folk har endret seg drastisk. Boligstandarden har steget betraktelig på denne tida. Husbanken har vært med på å bidra på begge plasser. En viktig side ved Husbanken slik Bratseth ser det er kompetansen de representerer lokalt.

– Vi har stadig en dialog med Husbanken. Kommunen har bygd boliger for å huse nye landsmenn og vi drøfter også nye prosjekter, sier Bratseth.

Husdal sier han håper at hans partifeller vil bidra til å stoppe reduksjoner i utlånsrammene til Husbanken.

– Jeg kan bekrefte at vi kommer til å gå imot restrukturering av Husbanken, sier Heidi Greni, og hun får følge av Geir Espenes som nikker samtykkende.

Tilstanden

Åfjord kommune har i dag 41 sjukeheimsplasser, 20 omsorgsboliger to i bofellesskap med sju plasser i hver. I tillegg har de en observasjonsplass på sjukeheimen.

Statlige anbefalinger for omsorgsboliger for sjukeheimer går på hvor mange prosent av befolkninga i kommunen som er over 80 år. Imidlertid kan helsetilstanden til folk i dette alderssegmentet variere fra kommune til kommune.

Samme dag som senterpartifolkene besøkte sjukeheimen, var det registrert to som venter på omsorgsboliger og ingen som venter på sjukeheim.

– Men det kan endre seg fra dag til dag, sier Bratseth.