Flere biler må stå igjen

Det er mye misnøye med manglende kapasitet på ferjesambandet Brekstad–Valset. At stadig flere biler blir stående igjen på ferjeleiet ved avgang, er noe selskapet Norled innrømmer.

Alle disse bilene ble stående igjen da ferja gikk fra Valset klokka 20 onsdag kveld.   Foto: Janne Nygård

Det er mye misnøye med ferjesambandet Brekstad–Valset.   Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

-Vi merker en tydelig økning i trafikk på sambandet, sier assisterende regionsjef Kari Kvam Ytreland.

Dobling i gjenstående biler

Gruppa «Gi oss god fergeforbindelse på Brekstad–Valset» på Facebook har godt over 3000 medlemmer. Det var der Janne Nygård postet bildet over nå sist onsdag, etter å ha blitt stående igjen på Valset da ferja skulle gå klokka 20.

-Det var 3–4 prosent flere biler og passasjerer i første halvår 2017 sammenlignet med samme periode i fjor, forklarer Kvam Ytreland. -Totalt antall kjøretøy i disse periodene har vært 87.458 i 2017 og 84.577 i 2016. Til sammenligning ble det satt igjen 2.411 biler i 2017 og 1.279 i 2016, utdyper hun.

Enkel hoderegning viser altså at nesten dobbelt så mange biler stod igjen på kaia første halvår 2017, som første halvår 2016.

LES OGSÅ: Ferja fikk motortrøbbel

Verst rundt røde dager 

Forklaringen er sammensatt.

-En betydelig del av gjenstående biler i statistikken i år har oppstått i dager med spesielt høy trafikk, som i påskehelger og rundt øvrige helligdager, forklarer Ytreland.

-Det blir også flere gjenstående biler enn normalt under dager med verkstedsopphold, når det kun er én ferge i rute. Denne utviklingen følger vi med på, og har en god dialog med vår oppdragsgiver, AtB, på dette.

Sliter når kun én ferje går

Om den konkrete situasjonen på Janne Nygårds bilde, sier Ytreland følgende: -Utfordringen med at biler blir satt igjen oppstår vanligvis i størst grad sent på ettermiddagene etter at ferge 2, MF Frafjord, avslutter sin rute. Da opplever vi gjerne at det blir gjenstående biler når MF Ytterøyningen går de første turene alene. Imidlertid blir dette vanligvis hentet inn i løpet av to–tre avganger på kvelden. Beskrivelsen og bildet fra sist onsdag var nettopp en slik situasjon. Dog var det, akkurat den kvelden, mer trafikk enn normalt.

Ellers opplever Norled på lørdager, spesielt i sommersesongen, at det i blant blir satt igjen biler. Det er generelt i perioden fra påske til oktober at utfordringene er størst.

-I tilfeller der det forventes ekstra stor trafikk, for eksempel ved lokale arrangement, forsøker vi i samarbeid med AtB å legge til rette i forkant ved at det blir kjøpt ekstra avganger for å sikre trafikktilbudet, sier Ytreland. -Vi har i tillegg fått på plass en stående prosedyre for kjøp av tilleggstur dersom vi opplever at det er gjenstående biler etter siste ordinære ruteavgang på kvelden.

-Den jevne trafikken er viktigst

-Det er veldig bra å høre hvordan Norled beskriver dialog med oppdragsgiver AtB, og at man forsøker å være i forkant og øke kapasteten ved spesielle arrangement der man venter høyere trafikk, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder i Sør-Trøndelag fylkeskommunes komité for infrastruktur.

-Det er en stor utfordring å holde en kapasitet som ivaretar både høytid, helger rundt helligdager og ferierutfordring. Oppmerksomheten må i hovedsak rettes mot å dekke den jevne trafikken på en tilfredsstillende måte. I tillegg må det sies at det finnes et alternativ over Flakk–Rørvik. For trafikk som går til Trondheim utgjør alternativ rute liten tidsforskjell. Nå jobbes det på spreng for å få på plass ny ferjekai på Brekstad. Vi vet altså at dagens ferjekai utgjør en begrensning i forhold til størrelse på ferge.

Halvannet år til nye ferjer kommer

Fra 1. januar 2019 kommer to nye elektriske ferjer fra Fjord1 i drift på sambandet Brekstad–Valset.

MF Ytterøyningen og MF Frafjord som nå betjener sambandet har en kapasitet på henholdsvis 35 og 38 PBE (personbilenheter) og en passasjerkapasitet på henholdsvis 160 og 165. Til sammenligning vil de nye ferjene hver ha en kapasitet på 50 PBE, og være sertifisert for 195 passasjerer.

-Det gir en betydelig høyere kapasitet enn i dag, sier Bjørkhaug. -I tillegg gir to ferjer mulighet for mer fleksibilitet til å tilpasse kapasitet. I de nye anbudene får vi et døgnåpent tilbud til/fra Fosen fra 2019. Dette er viktig for både beredskap og for de reisende generelt, utdyper hun.

Bjørkhaug fremhever også den store klimagevinsten ved hybridisering av begge ferjesambandene på Fosen, og den lokale næringslivsgevinsten ved at at teknologi og batteri leveres fra regionale leverandører.

Om dette er noen nevneverdig trøst for dem som i ennå halvannet år må bruke de gamle ferjene, er dog usikkert.

LES OGSÅ: Slik blir de nye ferjene