foto
Skisse av ny vei og tunnel på Hellfjordsiden. Foto: Statens Vegvesen
foto
Skissen viser dagens vei over Hellfjordåsen i forgrunnen. Tunnelen bygges gjennom fjellet bak. Foto: Statens Vegvesen
foto
Skisse av ny vei og tunnelåpning på Sumstadsiden. Foto: Statens Vegvesen