Forsvarsbygg: Alle 176 får tilbud om innløsning

Forsvarsbygg bekrefter at alle de 176 boligene i rød støysone i Ørland vil få tilbud om innløsning.

Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase.  Foto: Arkiv

Støysaken
  • I støysaken i Ørland betyr innløsning at Forsvarsbygg kjøper boligen av huseieren. Dette fordi huset ikke kan støyisoleres ned til nivået som er angitt i reguleringsbestemmelsene.
  • Det er de nye F-35 jagerflyene som sørger for en forverret støysituasjon rundt Ørland flystasjon. De første flyene ankommer Ørland i november 2017. F-35-flåten skal bygges opp frem mot 2025. Samtidig fases dagens F-16-fly ut.
  • Det sivile området rundt Ørland flystasjon er delt inn i to støysoner: Rød og gul. I rød støysone anbefales det ikke med såkalt støyømfintlig begyggelse, herunder bolighus, skoler og så videre.
  • Det ligger 176 boliger i rød støysone i Ørland. Antall huseiere er noe lavere. I juli 2017 ble det endelig klart at alle boliger i rød støysone får tilbud om innløsning. Hovedregelen er at innløste hus rives.
  • I gul støysone ligger det cirka 1500 boliger. Rundt 1000 boliger skal vurderes for såkalt støydempende tiltak. Per juli 2017 er rundt 500 vurdert. Forsvarsbygg tror de ender opp med å støyisolere cirka 800 boliger.
  • Hele støysaken har en total kostnadsramme på cirka 1,54 milliarder kroner.
Nyheter

Forsvarsbygg ved direktør Olaf Dobloug har i lengre tid sagt at det er inntil 176 boliger i rød støysone som vil få tilbud om innløsning. I mai i år kom det frem at det skulle vurderes på nytt hvorvidt 26 av boligene i rød støysone i Ørland skulle få tilbud om innløsning. Dette skapte store reaksjoner blant medlemmene i støygruppa. Flere av de 26 huseierne som skulle vurderes på nytt, hadde allerede kjøpt seg ny bolig. Dermed oppsto en situasjon med stor økonomisk usikkerhet for mange. Nå bekrefter Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase overfor Fosna-Folket at alle de 26 vil få tilbud om innløsning.

Brevet

I mai 2016 sendte Forsvarsbygg ut et brev til beboerne i de 176 boligene i rød støysone i Ørland.

- Der ble det oppgitt støynivå per bolig. I brevet står det at huseier har to valg: Enten å støyisolere boligen eller å takke ja til innløsning, forklarte leder i støygruppa Hans Kristian Norset til Fosna-Folket tirsdag.

Forsvarsbygg tok et forbehold i noen få tilfeller.

- Det ble tatt et forbehold hos enkelte, men det ble ikke tatt forbehold for alle de 26. For flere står det svart på hvitt at deres valg står mellom innløsning og støyisolering, påpekte Norset tirsdag.

Nå er det altså klart at alle i rød støysone får tilbud om innløsning.

- Detaljprosjektering

Direktør Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase forklarer årsaken til usikkerheten rundt antall innløsninger i rød støysone slik:

- Støykartet, som lå klart i desember 2015, viser at det er 176 boliger i rød støysone. Men det er reguleringsbestemmelsene som avgjør hvorvidt vi skal tilby innløsning. Bestemmelsene sier at der det er over 62 desibel utenfor fasaden på et boligrom, må vi tilby innløsning. Derfor må vi detaljprosjektere hver bolig. Vi forstår at det er vondt for folk å ha en usikkerhet rundt dette. Det er tross alt noe av det viktigste i livet. Vi hadde derfor et håp om å bli ferdig før ferien, og det har vi nå klart. Konklusjonen er at alle de boligene det var tvil rundt, vil få tilbud om innløsning, forklarer Dobloug.

Det betyr at alle 176 boliger i rød støysone vil bli tilbudt innløst.

Dobloug forklarer at Forsvarsbygg har hatt en innspurt de siste dagene for å få avklart saken.

- Tøff periode

Leder Hans Kristian Norset i støygruppa sier nyheten om at alle blir tilbudt innløsning er en gladnyhet. Han tror medietrykket de siste dagene har ført til at Forsvarsbygg nå velger å tilby innløsning til alle i rød støysone.

- Det er veldig bra at det nå kommer et tydelig svar på kort varsel fra Forsvarsbygg. Så har dette vært en tøff periode for dem som har vært utsatt for usikkerheten. Dette er en gladmelding, men Forsvarsbygg har klusset det til for seg selv. Dette fører til dårlig omdømme for dem og for Ørland. Det er synd vi må gå til media hver gang for å få gjennomslag for det som er rettferdig, sier Norset.

Les mer:


Forsvarsbygg revurderer innløsning for rundt 26 hus

Forsvarsbygg har tidligere uttalt at 176 boliger i rød støysone i Ørland får tilbud om innløsning. Nå skal trolig 26 av dem revurderes.