Avler frem fisk som er motstandsdyktig mot PD

Dette kommer frem i et forskningsprosjekt der rognleverandøren SalmoBreed har samarbeidet med blant andre den offentlige forskningsinstitusjonen NOFIMA.

Illustrasjonsfoto  Foto: Snorre Berg

Nyheter

PD (Pancreas Disease) smitter laks og til viss grad ørret. Sykdommen gir vekttap, redusert fiskevelferd og dødelighet. Problemet håndteres forskjellig i de ulike landsdelene. I Midt-Norge pålegges oppdretterne å slakte ut fisken hvis viruset påvises. Det er derfor avgjørende å holde fisken fri for virus for å unngå milliontap og mye merarbeid.

Viktig verktøy

Prosjektleder Hooman Moghadam i NOFIMA er svært optimistisk etter at de første resultatene fra forsøket er klare.

– Vi har til nå gjort to smitteforsøk med utvalgte grupper av laks. Vi ser store forskjeller i overlevelse mellom gruppene allerede etter få generasjoners seleksjon. Da vet vi at vi er på rett spor. Når i tillegg resultatet er bekreftet gjennom to ulike smittemodeller, er våre funn enda sterkere bekreftet. Derfor kan vi være sikre på at avl er et viktig verktøy i kampen for økt PD-overlevelse, sier han i ei pressemelding.

Ny metode

Prosjektet heter SalmoResist og er finansiert gjennom HAVBRUK2 som er Forskningsrådets viktigste virkemiddel innenfor havbruksrelatert forskning. SalmoBreed deltar med fisk og forskere.

Genetikksjef Borghild Hillestad er ansvarlig for selskapets deltakelse i SalmoResist. Hun forteller at SalmoBreed frem til 2015 benyttet en såkalt QTL for seleksjon av fisk med høyere toleranse mot PD. Dette var samme metode som bidro til kraftig reduksjon av sykdommen IPN (Infeksiøs pankreasnekrose) i lakseoppdrett.

– Årsaken til gjennombruddet vi opplever nå, er at vi gjennom vårt avlsprogram produserer avlsfisk basert på såkalte GS-verdier hos foreldrene. GS står for genomisk seleksjon, og denne metoden har vist seg å være langt mer presis og effektiv enn QTL for mange arvelige egenskaper. Nå har vi i langt større grad mulighet til å avle effektivt for resistens mot PD.

Bedre år for år


SalmoBreed produserte PD-sterk avlsfisk basert på GS-verdier hos foreldrene første gang i 2015. Det er også gjort smitteforsøk på alle årsklasser hvert år siden 2008. Arbeidet som er gjort på grunnlag av disse smittetestene, bekreftes nå gjennom funnene i SalmoResist-prosjektet.

Hillestad påpeker at avl er det eneste tiltaket som gir «rentes rente-effekt». De fremskrittene SalmoBreed gjør ved seleksjon av én generasjon, danner grunnlag for arbeidet med den neste. Dermed blir resultatene bedre år for år.

– Når vi ser hvor stor forskjell det er i overlevelse mellom gruppene i SalmoResist, får vi bekreftet at genomisk seleksjon er et godt verktøy i kampen mot PD. Ny kunnskap om sammenhengen mellom gener og hvordan fisken responderer på et PD-utbrudd, gjør at vi kan ta enda bedre avgjørelser når vi skal ale frem en mer robust fisk, sier Hillestad.

Parallell til landbruket

Hun trekker paralleller til forekomsten av jurbetennelse hos Norsk rødt fe. Her har genomisk seleksjon sørget for markant reduksjon i sykdommen, og dette har gitt positive resultater både på dyrevelferd og melkeproduksjon.

– Våre kunder, ikke minst i Midt-Norge, er svært opptatt av alle fremskritt som gjøres i kampen mot PD. Det er viktig at sykdommen ikke spres nordover og vi mener at avl fremover blir ett av flere viktige verktøy for å holde sykdommen nede, avslutter Hillestad.