Boligbildet i nåtid og fremtid

Hvilke boligbehov har innbyggerne, og hvordan skal kommunens boligorganisering være? Det er noe politikerne i Indre Fosen kommune skal lage en plan for.

Rissa sentrum.Illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv

Nyheter

Både Rissa og Leksvik kommuner har hatt boligsosiale handlingsplaner. Rissa har nylig laget en bred plan for 2016-2019. Den består av fakta-, visjons- og strategidel.

Leksvik sin plan er fra 2015 og har hovedfokus på vanskeligstilte personer, mål, fakta, strategi og tiltak.

Felles plan

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal det lages en boligpolitisk plan for hele befolkningen i Indre Fosen kommune.

I formannskapsmøtet neste uke skal politikerne diskutere prosjektskissen «Boligpolitisk plan for Indre Fosen 2018-2026».

Skissen beskriver lovverk, tilskuddsmuligheter, lokale planer, strategier og suksessfaktorer for å nevne noe.

Planen har flere viktige hensikter. Blant annet at kommunen får kunnskap om innbyggernes varierte boligbehov. Å legge til rette for en boligpolitikk som skapes av private entreprenører, grunneiere og offentlige aktører og så videre.

Innstilling

Rådmannens innstilling foran møtet i Indre Fosen formannskap er:

1. Prosjektskissen legges til grunn for arbeidet med den boligpolitiske planen for Indre Fosen.

2. Det utarbeides en boligpolitisk faktadel fra Leksvik.

3. Rissas boligpolitiske visjons- og strategidel benyttes som inspirasjon for prosessen.

4. Planforslaget legges ut på 4 ukers høring og forventes ferdig i januar 2018.