Nå blir det hyttefeiing

En ny forskrift sier at alle fritidsboliger med skorstein og fyringsanlegg skal kartlegges og ha tilsyn og feiing.

Illustrasjonsbilde. Fritidseiendommer ved Fjølvikbotn i Leksvik. 

Nyheter

Det såkalte hyttefeiingsprosjektet har versert blant politikerne i Indre Fosen i lengre tid. Trøndelag Brann og Redningstjeneste (TBRT), hvor både Rissa og Leksvik er med, har med bakgrunn i den nye forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2016, satt i gang et hyttefeiingsprosjekt.