Høring om tidlig jakt på grågås

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har mottatt søknad om tidlig jaktstart for grågås fra Linesøya utmarkslag. Saken er lagt ut til høring med frist til 7. juli.
Nyheter

Fylkesmannen har myndighet til å fastsette jaktstart etter grågås inntil 15 dager før ordinær jakttidsstart. Linesøya har stor bestand av grågjess.
Det er utarbeidet ei lokal forvaltningsplan for grågås for Linesøya. Målsettingen med tidligere jakt er å redusere konflikten mellom jordbruk og grågås. Fylkesmannen vurderer å tillate jakt på grågås fra og med 26. juli i år og ber om uttalelser til foreslått forskrift.