Fosninger i banebrytende helseforskning

NTNU Samfunnsforskning bryter i samarbeid med helsearbeidere i Åfjord og Bjugn nytt land innen eldreomsorgen. Helsearbeidere står for verdifull datainnsamling. – Prosjektet er drevet av medarbeiderne sjøl, sier forsker Hans Donali Tilset.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Tilset sier til Fosna-Folket at de som står bak forskningsprosjektet tar konsekvensen av at det er den som har skoen på som kjenner hvor den trykker.