Tilskudd til brannsikring av bryggerekka

Riksantikvaren har gitt tilsagn om 700.000 kroner i støtte for å sikre bryggerekka i Råkvåg bedre mot en eventuell brann.

Bryggerekka i Råkvåg  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Totalt er det søkt Riksantikvaren om drøyt to millioner kroner i støtte til brannsikringstiltak i fire av bryggene. Beregninger som er gjort viser at det vil koste 3.084.000 kroner å sikre bryggerekka. Både Rissa kommune, eiere av bryggene og private stiftelser skal også bidra med støtte.

11 brygger

Råkvåg er oppført på Riksantikvarens liste over verneverdige tette trehusmiljøer. Bryggerekka i Råkvåg er en av de største sammenhengende bryggerekkene i landet.

Bryggerekka består av 11 brygger som kan dateres tilbake til 1800-tallet.

Rissa kommune påpeker i sin søknad om midler fra Riksantikvaren at bryggene er et av flaggskipene innen kultur- og reiseliv i kommunen.

Fyrverkeriforbud

Det er allerede innført fyrverkeriforbud i Råkvåg, og nylig ble det installert fire brannslanger for å kunne slukke brann utenfra.

Tre av bryggene, Rødbrygga, Salteriet og Martha-brygga har til dels gode brannsikringstiltak på plass med sprinkleranlegg. Det er også disse bryggene som har mest menneskelig aktivitet. Rødbrygga og Salteriet har imidlertid krav om oppgradering.

Dårlig sikret

Fire av bryggene som ligger mellom disse må sikres fra grunnen av.

Etter anbefaling fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) trengs det innstallering av vanntåkeanlegg. Tre av bryggene trenger også deteksjon (varslingsanlegg).