Støtteaksjon for samene

Det har i dag torsdag blitt gjennomført en støtteaksjon i Trondheim. Det i forbindelse med rettsbehandlingen av at reindriftsnæringen på Sør-Fosen vil stanse vindkraftutbyggingen på Storheia i Åfjord og Bjugn.

Maja Kristine Jåma.  Foto: Rune Eian

Nyheter

På et samisk flagg som var hengt opp ved lagmannsrettens gamle lokaler på Kalvskinnet i Trondheim, sto det å lese: «la fjellet være fritt».


Her møtes samene og utbyggerne i retten

Reindriftsnæringen på Sør-Fosen vil stanse utbyggingen av Norges største vindpark på Storheia. Nå møter de utbyggerne i retten.

 

En god del hadde møtt fram.  Foto: Rune Eian

 

Kulturell identitet

– Reindrift er det viktigste kulturelle identiteten vi har. Utbyggingen på Storheia er store områder som blir ødelagt for oss og kommende generasjoner, sa blant annet Maja Kristine Jåma.

Hilde Opoku.  Foto: Rune Eian

 

– Ikke lurt

Hilde Opoku i Miljøpartiet De Grønne (MDG) var blant dem som ga sin støtte.

- Dette er en viktig markering. Det er ikke lurt å fjerne bærekraftig næring for noen kortsiktige arbeidsplasser og energi vi ikke har bruk for. Vindparker må ses opp mot en helhet og her bør vedtaket gjøres om, mener Opoku.