Dropper bru over fjorden - går for to tunneler

Dersom fylkespolitikerne sier ja, kan byggingen av to tunneler i Berfjorden i Roan ta til neste år.

I april gikk politikerne inn for alternativ 10. Nå anbefaler fylkesrådmannen alternativ 2 med tunnel både på nord- og sørsiden av fjorden.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Dersom det skjer, vil tunnelene på nord- og sørsiden av fjorden trolig stå ferdig høsten 2020.