Blokkerer revehi med stein:

- Folk som gjør sånt må ha lite respekt for andre skapninger

Miljøvernforbundet reagerer kraftig på at ett revehi med ungekull i blir forstyrret i Grandefjæra naturvernområde i Ørland kommune.

- Turgåere har sett reveunger oppe på hiet, og senere lagt merke til at noen har blokkert inngangen til hiet med store steiner, forteller Øyvind Wiger-Haraldsvik.  

Nyheter

Norges Miljøvernforbund (NMF) har fått opplysninger om at minst ett revehi blir stengt med stein. Turgåere, som har fjernet steinene, forteller at inngangen til hiet har blitt stengt igjen samme dag, opplyser leder i Ørland Miljøvernforbund, Øyvind Wiger-Haraldsvik til Fosna-Folket.

Blokkerer inngangen

- Turgåere har sett reveunger oppe på hiet, og senere lagt merke til at noen har blokkert inngangen til hiet med store steiner, forteller han.

Her har noen blokkert inngangen til revehiet.   Foto: Privat

 

Ødeleggelsen av hiet blir nå anmeldt, basert på brudd på viltloven og forskrift om fredning for Grandefjæra våtmarksreservat, kap IV, del 2:

«Alt vilt, inkludert sjøpattedyr, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt.»

NMF krever at det umiddelbart settes inn tiltak som får slutt på dyremishandlingen, og at forholdet etterforskes og straffes etter viltlovens §56.

- Mye mennesketrafikk

Norges Miljøvernforbund krever at man tar dyrenes velferd på alvor. Selv om dette er jaktbart vilt senere i sesongen så må man ha respekt for dyrenes rett til å leve og utfolde seg i naturen, mener organisasjonen.

- Totalpakken er ganske negativ. Noen stenger hiet med stein, og noen forsøker å fjerne steinene. Det blir mye mennesketrafikk, og det skal ikke lukte menneske ved et revehi, forklarer Wiger-Haraldsvik.

Han opplyser at miljøvernforbundet er kjent med at det er tre revekull i området, men at det kun er dette hiet det blir tuklet med. Wiger-Haraldsvik tror ødeleggelsen av hiet er gjort med overlegg, og at det ikke er snakk om barnestreker.

- Nei, det er ikke barnestreker. Noen kjører ned hit i bil, og legger på tunge steiner like etter at turgåere fjerner dem. Disse reveungene skal sultes i hjel i hiet. Folk som gjør sånt må ha lite respekt for andre skapninger. Alle dyr har rett til å eksistere og utfolde seg på naturens premisser, sier han.

Det er ikke gjort observasjoner av kullet siden lørdag.

Brudd på flere forskrifter

Miljøvernforbundet viser til at det fra 15.juli til 15.april er jakttid for rødrev. I ynglefredningsperioden skal man derimot være ekstra skånsom.

- Jeg er ikke i mot forvaltning av ressursene, jeg har personlig mistet mye dyr til rev. Men det er et samspill i naturen, som vi er en del av, sier Wiger-Haraldsvik.

Rødrev føder sine unger i mai-juni, noe som betyr at ungene per i dag er så godt som nyfødte.

- Følgelig er ikke ungene i nærheten av å være i stand til å klare seg selv på lang tid enda og helt avhengige av at særlig mor er tilgjengelig så godt som hele tiden. Det skal i denne perioden svært lite til før ungene lider og dør av sult. Dette sammen med at de fleste rever er svært sky, gjør bevisst tetting og ødeleggelse av revens hi til et alvorlig brudd på en rekke lover og paragrafer, forteller Wiger-Haraldsvik.