Dette er «worst case»-pris på brua over fjorden

Brua over Berfjorden i Roan kan i verste fall få en prislapp på 250 millioner kroner.

Planen er å lage en fylling mellom holmene på bildet, og deretter bru fra den borteste holmen og over fjorden. Utfordringen er at fjorden er rundt 50 meter dyp der brua må bygges.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Det går frem av fylkesrådmannens drøfting i saken om prioritering av nasjonale rassikringsmidler i Sør-Trøndelag.

Ras

Etter raset over fylkesvei 14 i Berfjorden i desember i fjor, ble det fortgang i planene om en rassikker løsning for den rasutsatte fjordarmen. En arbeidsgruppe konkluderte tidligere i år med at bru over fjorden er den beste løsningen. Fylkesutvalget vedtok så at det utarbeides et skisseprosjekt med sikte på denne løsningen. Nå skal fylkestinget behandle saken den 14. juni. Blir det ja der, kan byggingen av brua komme i gang neste år.

Usikre midler

Da fylkesutvalget behandlet brusaken tidligere i år, var kostnadene anslått til 178 millioner kroner. Nå skriver fylkesrådmannen at brua i verste fall kan få en prislapp på 250 millioner kroner.

I likhet med den nye fylkesveistrekningen fra Ryssdalen til Herfjord i Åfjord, skal brua over Berfjorden finansieres ved at fylkeskommunen tar opp lån som skal betales ned med fremtidige nasjonale rassikringsmidler. Her ligger det imidlertid en usikkerhet.

Hvordan og hvilke rassikringsmidler fylkeskommunene vil motta i fremtiden, er imidlertid ikke hundre prosent sikkert.

Slik så det ut etter raset over fylkesvei 14 i desember i fjor. Siden den gang har skoleelevene blitt skysset med båt.  Foto: Alexander Killingberg

 

«Med normale forventninger til statlige rassikringsmidler i de neste periodene er det en gjennomsnittlig tildeling på 37,5 mill. kr per år. Det gir en nedbetaling på fv. 723 Paulen og Ryssdalen på litt over 7 år.

Prosjektet vil da være nedbetalt i 2024. Nedbetaling av tiltak på fv. 14 i Berfjord i Roan kommune vil da, etter fylkesrådmannens vurdering kunne begynne i 2024.

Dersom kostnadene på fv 14 blir i henhold til «worst case scenario» på 250 mill. kr, innebærer dette en nedbetaling på litt under syv år og kapitalkostnader på 25-30 mill. kr», skriver fylkesrådmannen.

Den eventuelle brua over Berfjorden i Roan kan da være nedbetalt i 2031.

Les mer:


- Bruprosjektet er mer krevende enn vi håpet på

Fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem i Sør-Trøndelag fylkeskommune sier administrasjonen gjør det de kan for å finne en løsning på rasproblematikken i Berfjorden i Roan.Rasfarlig vei ledet til avlysning

Gruppen som de siste årene har stått bak det årlige sykkeldagen i Roan, har valgt å avlyse årets arrangement som skulle gått av stabelen 20. mai.Viderefører skoleskyss med båt i Roan

Skoleskyss med båt forbi den rasfarlige strekningen på fylkesvei 14 i Berfjorden blir videreført.– Vi skal klare å finne penger til bru og fyllinger

Fremskrittspartiets Gunnar Singsaas fra Åfjord, tror de i fylkestinget skal klare å finne en måte å finansiere bru og fyllinger i rasutsatte Berfjorden i Roan.Vedtok enstemmig å jobbe videre med sikte på bru

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har i dag onsdag under et ekstraordinært møte enstemmig vedtatt å igangsette et skisseprosjekt med tanke på ei fremtidig bru over Berfjorden i Roan.Hun tror fylkesutvalget går videre med brua over fjorden

- Etter 14 år som fylkespolitiker, har jeg tro på en varig løsning i Roan, sier Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø.– Jeg tror fylket sier ja

Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS tror fylling og bru over Berfjorden i Roan til en pris av nærmere 180 millioner kroner vil bli realisert.– Statkraft vil bidra med 25 millioner kroner

Planene om ny vei i Berfjorden vil bli støttet av Statkraft med midler.Her kan det bli bru rett over fjorden

Samferdselspolitiker Karin Bjørkhaug (KrF) tror fylkestinget tidligst kan fatte en investeringsbeslutning i løpet av året.- Jeg kjørte på den største steinen og skadet støtfangeren

Natt til onsdag har det gått et mindre steinras på fylkesvei 14 strekninga Måvika- Berfjorden i Roan kommune.- Har tro på fornuftig løsning på veiproblemene

- Vi i Roan er glade for at veieier er sitt ansvar bevisst og gjør de tiltak som er nødvendige for at det skal være trygt å ferdes på fylkesveg 14 i Berfjorden, sier ordfører Einar Eian (H).Stenger fylkesvei for rensking av fjellside

Fra onsdag 8. februar vil fylkesvei 14 på strekningen Måvika-Berfjorden i Roan vil være stengt fra morgen til kveld, med åpningstider tilpasset rutetrafikken.Skal kartlegge rasområdene og renske og sikre fjellsida

Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Eva Solvi forteller at arbeidet med å renske fjellsidene i Berfjorden i Roan starter umiddelbart.Fylkesutvalget fattet vedtak:

Skoleelever får fortsatt båtskyss

Fylkesutvalget vedtok i dag, tirsdag å videreføre dagens ordning med skoleskyss med båt i Roan kommune.Godkjent passasjerbåt settes inn etter ras

Selv om veien forbi rasstedet på fylkesvei 14 i Måvika i Berfjorden åpnes i dag fredag, er mange foreldre redde for å sende skolebarna langs veien på plassen.Fortsatt flere dager til veien kan åpnes

Fylkesvei 14 i Berfjorden i Roan har vært stengt siden tirsdag forrige uke.- Starter med fjellrensk onsdag

Arbeidet med rassikringen av fylkesvei 14 i Berfjorden i Roan fortsetter onsdag. Veien er fremdeles stengt.Ber trolig om ei rassikker løsning

Kommunestyret i Roan skal torsdag ta stilling til ei klar oppfordring rundt veisituasjonen i kommunen. Brevet er tenkt sendt til Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.Inviterer til folkemøte om veisituasjonen

Roan kommune holder folkemøte om veisituasjonen i Berfjorden.Veiåpning tidligst om to-tre dager

Om alt går etter planen, kan fylkesvei 14 i Berfjorden i Roan åpnes i løpet av to-tre dager.Her er fjellklatrerne i gang med rassikringen

Fjellklatrerteamet fra Implenia startet søndag med å bolte fast et fjellparti over den stengte fylkesvei 14 i Berfjorden i Roan.- Det vil ta noen dager før veien kan åpnes

Fjellklatrerne må bolte fast usikkert fjell, før de kan fortsette renskingen av fjellsiden over fylkesvei 14 i Berfjorden i Roan.Her rensker de fjellsiden for stein hundre meter over bakken

Arbeidet med å renske fjellsiden hvor raset gikk over fylkesvei 14 i Roan, startet fredagMå trolig ha fem tunneler for å gjøre Roan rassikker

Den første tunnelen skal etter planen stå ferdig høsten 2018.