Mange idrettslag slurver med medlemsrapportering

Åtte idrettslag fra Fosen har fortsatt ikke levert sine opplysninger. Nå roper Idrettsforbundet varsko.

Illustrasjonsfoto fra arkiv.  Foto: Svein SKaug

Nyheter

Hvert år, innen utgangen av april, må samtlige norske idrettslag ha avholdt årsmøte og rapportert inn viktige medlemsopplysninger til Idrettsforbundet. Lagene som ikke gjør det, står i fare for å bli ekskludert.

Konsekvens

 En snau uke etter at fristen har gått ut (30. april), har åtte idrettslag fra Fosen fortsatt til gode å rapportere inn sine tall. Dette til tross for flere purringer fra både idrettsforbund og Sør-Trøndelag Idrettskrets. Konsekvensen kan i verste fall bli fatal.

 – Det er ulike reaksjoner på dette fra Sør-Trøndelag idrettskrets basert på omstendighetene, men et idrettslag kan altså i ytterste konsekvens miste sitt medlemskap, sier Geir Johannessen, assisterende organisasjonssjef i Norges Idrettsforbund, til Fosna-Folket.

Rapporteringen legger grunnlaget for idrettslagenes vare- og momskompensasjon. Lagene som rapporterer inn - og dokumenterer ved regnskap - sine utgifter for foregående sesong, får tilbakeført 7,5 prosent.

Men…

 – Ingen tall, no money, sier Johannessen.

Enkel affære

 Av 58 aktive idrettslag på Fosen i dag, har 50 lag papirene i orden. Med «papirene i orden» menes elektronisk innrapportering av medlemstall (fordelt på alder og kjønn), svar på noen få enkle spørsmål fra forbundet, registrering av styre, samt oppdatering av lagets kontaktopplysninger og organisasjonsnummer. Hele operasjonen er gjort på noen minutter, så fremt idrettslagene har avholdt og loggført sine pliktige årsmøter.

Samtlige idrettslag i Osen, Rissa og Ørland har sitt på det tørre. Fra Bjugn mangler tre lag, og fra Roan mangler ett. Fra Åfjord - verstingen - mangler tall fra fem lag.

Følgende lag bes rapportere til kretsen snarest:

- Aaserøy IL og UL

- Bessaker Undervannsklubb

 - Nes og Oksvoll IL

- Stoksund Havsportklubb

- Åfjord Froskemannsklubb

 - Åfjord Hestesportslag

 -Åfjord Pistolklubb

- Åfjord Snøscooterklubb

Av totalt 575 idrettslag i Sør-Trøndelag Idrettskrets, har 462 avlevert rapport. Dette er i overkant av åtti prosent. Dette er godt under landsnivå, som ligger på nitti prosent.