Har fått 9 millioner i forskningsmidler:

- En unik mulighet til å nå ut til nye kundegrupper

Norsk Havservice AS har sammen med samarbeidspartnere blitt tildelt 9 millioner i forskningsmidler fra Forskningsrådet.

Eirik Lundemo,daglig leder i Norsk Havservice.   Foto: Water Linked

Nyheter

Prosjektet «Utvikling av teknologi for autonom, biointeraktiv og høykvalitets datafangst i merdrommet»  er ett samarbeid mellom prosjekteier WaterLinked, Sealab, Norsk Havservice og SINTEF Ocean. I tillegg bistår NTNU og Universitetet i Sveits som partnere.Prosjektet er et FoU-prosjekt finansiert av Forskningsrådet.

- Vil gi stor merverdi over tid

- Dette prosjektet betyr mye for Norsk Havservice AS. Inntektene fra ett slikt prosjekt er kanskje ikke de største men det gir oss en unik mulighet til å nå ut til nye kundegrupper. Videre så vil samarbeidet med høyteknologiske partnere gi oss økt innsikt i bransjen, noe som igjen vil gi stor merverdi over tid. Vi vil også naturligvis være i en unik posisjon hva gjelder servicearbeider på slike systemer ved en eventuell kommersialisering, sier daglig leder i Norsk Havservice AS, Eirik Lundemo.

Overfører data fra oppdrettsmerder

Prosjektet CageReporter har som overordnet idé å benytte autonome og trådløse farkoster, som bærer av sensorsystemer for datafangst, og hvor data overføres fra oppdrettsmerder til en sentral enhet og operatør.

Illustrasjon av prosjektet CageReporter med AUV for høykvalitets datafangst via trådløs kommunikasjon til landbasert kontrollrom (Illustrasjon: A.M. Lien /SINTEF) 

 

Farkosten vil benytte thrustere for aktiv bevegelsesstyring, og innhente data om tilstanden i merden mens den beveger seg i vannvolumet som er avgrenset av notposen, heretter kalt merdrommet. Farkosttypen blir ofte referert til som AUV (Autonomous Underwater Vehicle), og kjennetegnes ved at den i stor grad er selvgående, men at den også har kontakt med operatør ved hjelp av trådløs undervannskommunikasjon. Prosjektet skal utvikle løsninger som gir farkosten autonom funksjonalitet for å kunne operere i samspill med biomassen (biointeraktiv) og anleggskonstruksjonene, og som i kombinasjon med sanntids kvalitetskontroll skal sørge for innhenting av høykvalitets data.

Henter info om fiskens tilstand

En grunnleggende egenskap ved prosjektideen er bruk av residente farkoster, fast tilstedeværende i hver enkelt merd, for kontinuerlig datafangst. Prosjektideen vil basere seg på bruk av lavkostnadsteknologi for trådløs undervannskommunikasjon, farkostposisjonering og kamerasystemer for 3D-syn.

Prosjektet adresserer næringens mange utfordringer, knyttet til manglende nøyaktighet og kontroll over oppdrettssituasjonen, ved bruk av teknologi for å innhente høyoppløselige data i tid og rom som kan benyttes til å kvantifisere tilstanden i merden, gruppert innen hovedbruksområdene:  fiskens tilstand,  anleggsinspeksjon og produksjonsmiljø.

Eksempler på konkrete bruksområder er deteksjon av unormal fiskeadferd, notinspeksjon og kartlegging av vannkvalitet (produksjonsmiljøet). CageReporter vil sørge for kontinuerlig og tett oppfølging av tilstanden i merden, og være oppdretterens øyne i merdrommet.

- Tidsriktig service og båttjenester også over vann

Norsk Havservice vil forestå det meste av installasjon og servicearbeid ifølge med testig av prosjektet, opplyser Lundemo.

- Det å bli invitert med i slike prosjekter viser at vi har fått en god posisjon innenfor servicesegmentet både over og under vann innen havbruksnæringen. Fra det å drive primært med dykking så kan vi nå tilby tidsriktig service og båttjenester også over vann. Vår kjennskap til bruk av farkoster under vann (ROV) har også gjort oss i stand til å bidra inn i forskningsmiljøet med en mer praktisk tilnærming. Noe som igjen gjør at prosjektene blir mer robuste, sier han.