Skal bygge 12 hangarer for F-35

Kostnadsrammen på prosjektet er på svimlende 2,26 milliarder kroner.
Nyheter

Til sammenligning er kostnadsrammen på byggingen av hele kampflybasen på Ørland per i dag beregnet til rundt 9 milliarder kroner.

- Bygging av hangarer for F-35 er et svært viktig prosjekt for etableringen av kampflybasen i Ørland og anskaffelsen av F-35 som Forsvarets nye kampfly. Det vil gi en trygg og effektiv samhandling av flya på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier forsvarsminister Ine Marie Søreide (H) i en pressemelding.

Plass til 24 fly

Det skal være plass til to F-35 kampfly i hver av de 12 hangarene. Disse hangarene vil med andre ord huse til sammen 24 nye kampfly, noe som er omkring halvparten av alle F-35-flyene som skal stasjoneres på Ørland frem mot 2025. De første tre F-35-flyene kommer til Ørland i november i år. Fra 2018 vil det ankomme seks nye fly per år.

Ferdig i 2020

De 12 nye F-35-hangarene vil stå ferdig våren 2020 dersom alt går etter planen. Perioden 2017 – 2025 vil i Luftforsvaret være preget av innfasingen av F-35 og utfasingen av dagens kampfly F-16. Per i dag, er planen at F-16 skal være utfaset innen utgangen av 2021, mens leveransen av F-35-fly til Norge skal pågå frem mot 2024-2025.

Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase forteller at det per i dag ikke er planer om å bygge mer enn 12 F-35-hangarer i Ørland.

- Dette er en helhetlig løsning. I tillegg har vi et vedlikeholdsbygg med flere løp i. Så skal noen fly stasjoneres på Evenes, sier han og påpeker at hele F-35-flåten ikke skal ta plass i de 12 hangarene.

- Betydelig jobb

Kostnadsrammen på de 12 hangarene er altså på 2,26 milliarder kroner. Det er til sammenligning over 400 millioner kroner mer enn for eksempel totalkostnaden på veiprosjektet Fosenvegene. Direktør Dobloug sier at det ikke vil bli snakk om én enkelt kontrakt med en verdi på 2,26 milliarder kroner.

- Dette blir oppdelt ja. I mange biter. Det er en betydelig jobb. Vedlikeholdsbygget har vært den største kontrakten til nå. Disse kontraktene vil bli på samme nivå. Vi har hatt prekvalifisering på bygging av hangarene. De første delene er ute på anbud nå. Vi begynner å bygge dagen etter at Stortinget har behandlet dette, sier han.