Hele støyoppgjøret på Ørland koster 1,5 milliarder kroner

Støytiltak inne på flystasjonen, innløsning av boliger i rød støysone, sanering av innløste boliger i rød sone, grunnerverv og støytiltak i gul sone koster til sammen 1,54 milliarder kroner.

Det nye kampflyet F-35 er ventet å støye langt mer enn dagens F-16-fly. 

Nyheter

Stortinget skal behandle bevilgningen til støyoppgjøret på Ørland i vår. Regjeringen har nå bedt om Stortinget sin godkjenning til å gjennomføre tiltak for å redusere støy på militær og sivil eiendom i Ørland.

Kostnadene

Bare støytiltakene inne på Ørland flystasjon har en kostnadsramme på 218 millioner kroner. Oppgjøret utenfor stasjonsgjerdet, som innebærer innløsing av opp mot 176 boliger i rød støysone, riving og sanering av innløste boliger i rød støysone, grunnerverv av dyrkamark samt støydempende tiltak på boliger i gul støysone, har til sammen en kostnadsramme på 1,32 milliarder kroner.

Totalrammen på hele kampflybasebyggingen på Ørland er til sammenligning på cirka 9 milliarder kroner. Det betyr at støyoppgjøret er en betydelig andel av den totale kostnadsrammen.

Mer støy fra F-35

Hele støyoppgjøret i Ørland kommune har sin bakgrunn i at de nye kampflyene F-35 bråker mer enn dagens F-16-fly. I rød støysone er boligene ifølge Forsvarsbygg så støyutsatt at de tilbyr innløsning til eierne. Det betyr i praksis at Forsvarsbygg tilbyr å kjøpe huset av eieren. De fleste hus som blir innløst, vil deretter bli revet.

Huseierne i rød støysone kan velge å takke nei til innløsning. Det er lov å bo videre selv etter at de nye kampflyene har ankommet. Det faktum at boligene ligger i rød støysone vil imidlertid forringe verdien. Til tross for det, er det noen som har ytret at de vil bo videre i rød støysone. De med høyest støybelastning, får da tilbud om støydempende tiltak.

70 av 176

Det er 176 boliger i rød støysone og noe færre eiere. Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase forteller at de nå har innløst cirka 70 av dem. Det vil si at de er enige med eierne om kjøp av boligene til en gitt sum. Enighet om rundt 100 boliger gjenstår. Blant de mer krevende innløsningssakene som tar til i år, er et 30-talls gårdsbruk i rød sone.

- Vi er i prosess med flere eiere, opplyser direktør Dobloug.

1000 boliger

I gul støysone skal rundt 1000 boliger vurderes for støydempende tiltak. Hvor mange boliger det til slutt blir utført tiltak på, er foreløpig ukjent. Det må først gjennomføres befaring i de aktuelle boligene for å kartlegge behovet.

Målet til Forsvarsbygg er å være ferdige med hele støyoppgjøret innen utgangen av 2019.

- Vi jobber for å klare det, sier direktør Dobloug.

De første tre F-35-flyene ankommer Ørland i november i år. Fra neste år vil det komme seks nye fly årlig. Leveransen av fly skal etter planen pågå frem mot 2025, mens dagens F-16 utfases i løpet av 2021.

Dette er dyrest

Av totalkostnaden på 1,32 milliarder kroner for støyoppgjøret utenfor stasjonsgjerdet, er det innløsning av boliger i rød støysone og støyisolering i gul sone som er de soleklart største postene. Direktør Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase ønsker imidlertid ikke å oppgi eksakte summer på de to postene.