Sikret ny kontrakt til hundre mill.

Tore Løkke AS vant kontrakten for utbedring av fylkesvei 710 fra Krinsvatn til Brekstad.

Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen i forbindelse med kontraktsigneringen.  Foto: Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

Nyheter

Kontraktsverdien er på rundt 100 millioner kroner.

4,5 km ny vei

Kontrakten mellom Tore Løkke AS og Statens Vegvesen ble signert torsdag.

«Prosjektet består av tre delprosjekter og innebærer bygging av ca. 4,5 kilometer ny fylkesveg, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelveg og en ny rundkjøring», skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Ferdig høsten 2018

Arbeidet på strekningen starter i begynnelsen av mai.

- Vi planlegger trafikkåpning på alle parseller seinhøsten 2018 og ferdigstillelse av sideterreng våren 2019, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Korte stenginger

Når arbeidet tar til i mai, går det mest i skogrydding til å begynne med.

- Hovedsakelig skal fv. 710 være åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden. Men vi er nødt til å ha kortere stengeperioder ved sprengningsarbeid og arbeider på dagens veg. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg, opplyser byggeleder Edvardsen i pressemeldingen.

Bomveifinansiert

Utbedringen av fylkesvei 710 er en del av veiprosjektet Fosenvegene. Prosjektet består av flere delprosjekt over hele Fosenhalvøya. Den totale kostnadsrammen på prosjektet Fosenvegene er tidligere estimert til 1,8 milliarder kroner. 75 prosent finansieres ved hjelp av bompenger som kreves inn i ferjesambandene Brekstad – Valset, Flakk – Rørvik og ved Krinsvatn bomstasjon.

Kjærkomment

Daglig leder Tore Løkke er tilfreds med en ny storkontrakt. Firmaet har den siste tiden jobbet på enda større kontrakter på Ørland flystasjon, blant annet med forlengelsen av rullebanen.

- Hva betyr det å sikre en ny stor kontrakt til hundre mill?

- Det betyr en del det. Vi må fylle opp ordreboka videre utover, så det er kjærkomment, sier han til Fosna-Folket.

Det er Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern som har vunnet mange av de store kontraktene i prosjektet Fosenvegene. Tore Løkke, som også er Åfjord-entreprenør, innrømmer at det er litt artig å sikre en kontrakt i veiprosjektet.

- Vi har jo vært i nærheten tidligere, men det er lavest pris som gjelder, sier han.

Løkke påpeker at det er kort byggetid på Brekstad - Krinsvatn-prosjektet. Han ser derfor for seg å starte samtidig og jobbe parallelt på de tre veibitene.