Felles kommunestyremøte for hele Fosen

Alle de sju kommunestyrene på Fosen skal samles til felles kommunestyremøte i Bjugn torsdag neste uke.
Nyheter

Møtet kommer i stand etter at NIVI analyse torsdag la frem utredningen hvor Fosen foreslås sammenslått til én kommune allerede fra 2022. NIVI foreslår at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen i vår.

I kultursalen i Bjugn skal kommunestyrene i Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik treffes. NIVI analyse vil være til stede for å presentere utredningen.

I sin utredning anbefaler NIVI at Fosen-kommunene umiddelbart starter arbeidet med en felles intensjonsavtale om sammenslåing. Videre anbefales det at hver enkelt Fosen-kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse blant egne innbyggere for å dokumentere befolkningens holdning til én Fosen-kommune.

Viktig med informasjon

De sju ordførerne hadde et felles møte etter fremleggingen av rapporten. Der la de opp en løype der regionrådet har mulighet til å ta en endelig beslutning i Trondheim 16. mai. I tillegg er det er ordinært regionrådsmøte den 12. mai, og kommunestyrene skal involveres i prosessen videre.

- Det er viktig at alle de folkevalgte får felles informasjon. Det er også en viktig anledning til å stille spørsmål til de som har laget utredningen, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).

- Det er for tidlig å si noe om konklusjonen på arbeidet, men vi skal ha en prosess frem mot Stortingets beslutning i juni. Vi må ha en utveksling i kommunestyret også. Presentasjonen er første steg på veien videre, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

Veien videre

Stortinget skal etter planen behandle kommunestrukturen 8. juni. Dermed må innstillingen være klar rundt 1. juni. Før Stortinget behandler saken i plenum, skal kommunestrukturen behandles i kommunal- og moderniseringskomiteen, og saksfremlegget der må også være klart i noe tid før behandlingen.

Fosenkommunene må trolig bestemme seg for hva de spiller videre til Stortinget rundt 17. mai for å rekke vårens behandling.

- Det blir spennende å høre hva våre folkevalgte synes. Selv om det er kort varsel med møte på torsdag, håper jeg så mange som mulig har anledning til å komme, også fra Osen, sier Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap).