Siste salve sprengt

Onsdag formiddag gikk den siste salven ved Reitan næringspark i Ervik midt mellom Botngård og Brekstad.

Den siste salven, den ut mot fylkesveien, ble sprengt onsdag formiddag. Snart vil alle forbikjørende få innsyn i næringsområdet.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

- Det blir et helt annet syn fra veien når de sprengte massene kjøres bort den nærmeste tiden. Det blir et åpent landskap å se inn mot det store nye næringsområdet, sier Inge Blomsø i Reitan Næringspark.

Store steinmasser

I dag er det byggene langs veien og skiltene til næringsparken som har vært synet fra veien.

Totalt er det transportert ut over 350 000 kubikkmeter stein, og området som er planert etter uttaket blir mer synlig for alle som kjører forbi.

- Når steinene kjøres bort gir det innsyn. Man ser at bygningene er små i forhold til det åpne landskapet, selv om inntrykket fra veien kanskje har vært annerledes, sier Blomsø.

Milepæl

Blomsø anslår at det siste av steinmasser vil være knust og ryddet bort i løpet av de neste par månedene.

- Det er en milepæl. Arbeidet med å anlegge næringsområdet nærmer seg slutten. Nå ser vi enden på prosjektet, og mulighetene for at næringslivet kan begynne å flytte inn etterhvert, sier Inge Blomsø.