- Uvanlig at den kommer så langt ut og at den tar så mange rådyr

Det er liten tvil om at det er jerv som har tatt de to rådyrene som ble funnet i Bjugn nylig, forteller rovviltkontakt Edmar Bakøy.

Dette rådyret ble funnet på Nes den 25.03.   Foto: Privat

Nyheter

- Det er funnet to rådyr i Bjugn, og et i Kroken i Åfjord for halvannen uke siden. Det er også en del som har sett spor, forteller Bakøy. 

Rådyret på bildet er angrepet på samme måte som to andre funn av drepte rådyr. Et i Bjugn (Brandvik 29.03) og et i Åjord (Kroken cirka 23.03), opplyser Bakøy.

Holder til i fjellområder

- Kan man med sikkerhet si at det er jerv som har vært på ferde, og hvor vanlig er det at jerven er så langt ute ved kysten?

- Tvilen er mikroskopisk. Det er litt uvanlig at den kommer så langt utover, og at den tar så mye rådyr. Det er kanskje fordi den mest holder til i fjellområder det finnes rein, sier Bakøy.

Dette bildet er tatt i Brandvika. - Jerven er sålegjenger og sporet på bildet er cirka15 cm langt og cirka 9 cm bredt. Jerven har avtrykk av fem tær i sporet. Det lille sporet som delvis er i motsatt retning er antagelig fra en hund, sier Bakøy.  Foto: Privat

 

Jerven er kjent for å partere og lagre byttet sitt bit for bit, noe den antagelig også har gjort med rådyrene som er funnet.

- Den har gnagd av hodet på halsen og tatt med seg hode og hals. Jerven lagrer mat, gjerne i ei kald steinur, forklarer Bakøy.

- Er det grunn til å tro at det kan være snakk om samme dyr som har tatt disse rådyrene?

- Et dyr som er på Nes én dag, kan godt være på Krinsvatn neste dag. Vi er derfor veldig interesserte hvis noen finner avføring eller hår slik at vi kan ta en genprøve. I fjor tok vi prøver fra ei jervetispe kom fra Verran og helt inni Blåheia på Rissa, som dro videre til Leksvik.

Foretrekker rådyr fremfor sau

Bakøy forteller at viltnemnda er interessert i å se om det er samme dyr som det ble tatt prøver av tidligere.

-Nå skal jo folk snart begynne å ha ut sauene sine, da kan det være greit å se om det er flere dyr det er snakk om. Det er nok uansett slik at jerven foretrekker rådyr, sauen kommer nok på sida men den tar den hvis det er høve. Slik er det også med gaupa, den tar også mye heller rådyr enn sau. Vi har mye rådyr, så om det går noen av dem så tåler vi nok det, sier Bakøy.