Har du sett jerv?

I området ved Brandvikgården på Nes i Bjugn kommune er det funnet to rådyr som etter alt å dømme er drept av jerv, ifølge viltnemnda. Har du tips så vil Statens naturoppsyn høre fra deg.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Hodene på rådyrene skal være revet av og det skal også være spor i området som kan tyde på at en jerv har vært på ferde.

Ønsker tips

Statens Naturoppsyn ønsker nå tips dersom noen har gjort observasjoner av jerv eller funnet hår, spor, avføring eller døde dyr som kan være drept av jerv.

Rovviltkontakt Leif Arne Jåma har ikke selv sett på de to rådyrene som er funnet, men forteller at ettersom det tidligere er observert jerv lenger nord på Fosen så kan man ikke se bort fra at det er en jerv som har vært i området.

- Vi er interessert i alt vi kan få inn av tips, eventuelle observasjoner og avføring slik at vi kan få tatt DNA-prøver, forteller Jåma.

Observasjoner i fjor

Jåma opplyser at det i fjor ble gjort observasjon av jerv lenger øst på Fosen.

- I fjor ble det sett jerv lenger øst, i områdene mot Verran, Åfjord og Rissa. Jerven kan gå langt, så det er ikke utenkelig at den kan ha kommet derfra og til Nes, sier han.