Hun tror fylkesutvalget går videre med brua over fjorden

- Etter 14 år som fylkespolitiker, har jeg tro på en varig løsning i Roan, sier Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø.
Nyheter

Onsdag denne uka skal fylkesutvalget behandle om man skal gå videre med planene om fylling og bru over Berfjorden i Roan. Bakgrunnen for prosjektet er rasfaren langs dagens fylkesvei 14 i Berfjorden. I desember i fjor var veien stengt i over én uke etter et større ras. Siden da har skoleelevene blitt skysset med båt i stedet for på den rasutsatte veien.