– Trim er ingen spøk

Fra 1. april åpner trimgruppa i Åfjord Idrettslag for å logge treningsturer inn på appen Trimpoeng. –Det skal være tilbud til alle, sier Tove Børmark i idrettslaget.

Åfjord har mye natur å by på for den som ønsker seg ut på tur. Her fra Reinsjøen.   Foto: Olav Bjørnerås

Nyheter

Når en foreslår noe, så blir en gjerne ansvarlig for å gjennomføre det. Slik var det også med Børmark da hun foreslo at trimgruppa skulle ordne en app for mobiltelefonen som registrerer turer til trimmende åfjordinger. Nå er turmålene avmerka på kartet og appen er lagt ut til gratis nedlastning. Turperioden er fra 1. april til 20. september og det er gratis å delta.

– Det er allerede over 130 personer som har registrert seg, sier Børmark.

FYSAK

Åfjordtrimmen 2017 er et samrbeidsprosjekt mellom Åfjord kommune ved Fysak, Utegruppa i Sportsklubben Stoksund og Trimgruppa i Åfjord Idrettslag.

­– Målet er å få folk ut på tur. Vi har lagt ut 34 turmål og trimposter spredt over hele kommunen. Alle Åfjordinger skal finne noen turmål i nærheten av der de bor, sier Børmark

Nytt terreng

Flere av rutene er kjente trimposter for turglade åfjordinger. Vanskelighetsgraden varierer fra høge punkt med litt utfordrende terreng til lettere løyper med det som noen vil kalle let tilgjengelige poster.

– Vi håper at alle finner noen turmål som passer for dem. Det skal gå an å finne noe både folk folk til fots, på sykkel, i barnevogn og med rullestol, sier åfjordingen.

Gulrota

Nå håper de at mange vil delta. Sjølsagt er det ei lita gulrot for dem som henger seg på og går mer enn ti turer også. Blant alle som er registrert med mer enn ti turer, blir det trukket ut noen som vinner premie. For mange vil dette med å oppnå mange poeng være et poeng i seg sjøl, og disse står sjølsagt fritt til å sette inn den innsatsen de måtte klare.

– Kanskje går det litt konkurranse i å oppnå flest turmål og poeng også, smiler Børmark.

Framgangsmåten

Nytt av året er som sagt at en kan laster appen «Trimpoeng» på mobilen. Deretter må en registrere seg som bruker på sidene.

– En kan registrere seg under det navnet en vil, sier Børmark.

Inne på «Åfjordtrimmen 2017» på Internett vil en få rettledning i hvordan en går fram. De har også lagt ut kart over alle turmålene.

Gavekort

Alle som har minimum ti poeng, er med på trekninga av gavekort/verdikort til 1 000 kroner. Vinnere blir kunngjort og kontaktet etter 20. september. Den som laster ned appen får turmålene opp på skjermen. Trykker en på et av turmål, kommer et kart opp. Du kan ikke sjekke inn på turmålene før 1. april. Børmark sier en må være oppmerksom på at det lønner seg å velge turmål før en starter turen.

– Hvis du går i områder uten mobildekning, kan det hende at turen ikke blir registrert. Det unngår du ved å velge turmålet før du starter turen. Da skal det bli registert, sier Børmark.