Lokal kunstner bak glassmaleriene

Førstkommende søndag, 26. mars, vil Bård Sagfjæra fortelle om glassmaleriene i Rissa kirke.

Glassmalerierne i Rissa kirke er laget av Oscar Bergsaune.  Foto: Sigrun Overland

Rissa kirke
  • Rissa kirke er en langkirke fra 1888
  • Kirken er bygd i stein og har 650 sitteplasser
  • Innviet 26. oktober 1888
  • Arkitekt for kirka var Carl Julius Bergstrøm
  • Kilde:Wikipedia
Nyheter

Det er i forbindelse med Rissa kunstforening sin utstilling om Oscar Bergsaune at kunstforeningen i samarbeid med kulturutvalget i menigheten har invitert Sagfjæra til Rissa.

Foredrag

Bård Sagfjæra har i flere år vært ansatt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsverksteder der han har hatt ansvaret for reparasjon og vedlikehold av domkirkens mange glassmalerier. Han har også stått for utsmykking av flere kirker rundt omkring i Norge. Han er nå pensjonist, og arbeider både som glasskunstner, billedkunstner og foredragsholder.

Sagfjæra har den siste tiden også blitt kjent som Oldermann i glassmesterfaget i tv-programmet Anno.

Lokal kunstner

Glassmaleriene i Rissa kirke er laget av Oscar Bergsaune i 1964.

Sagfjæra vil fortelle om glassmalerier ut fra et historisk perspektiv og forklare litt om den krevende jobben Bergsaune gjorde med glassmaleriene i Rissa kirke.