Stenger fylkesveg for sprengningsarbeid

Fylkesveg 715 stenges på grunn av sprengningsarbeid mandag og tirsdag.
Nyheter

Det opplyser Statens vegvesen.

- Fv 715 Rødsjø, på strekningen Skola - Meungen - stenges i dag,mandag  13:00 til ca. 13:45 pga. sprengning, skriver vegvesenet.

- Fylkesveg 715 Nordsetervatnet i Rissa kommune stenges tirsdag 21. mars kl. 11:30 til 13:30 pga. sprengningsarbeid, skriver vegvesenet.