Nok en pris til Fosna-Folket

Lokalavisa vant nyhetsprisen for liten avis under utdelingen av Polarisprisene i Trondheim torsdag kveld.

Her er alle prisvinnerne samlet på Royal Garden i Trondheim torsdag kveld.  Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth

Nyheter

Fosna-Folket ved redaktør Alexander Killingberg, journalist og kommentator Skjalg Ledang og journalist Knut Inge Blix Furuseth vant prisen for sitt redaksjonelle arbeid med dekningen av Leksvik-rådmann Kai Terje Dretviks mye omtalte arbeidsavtale.

Ble ikke enige

Fosna-Folket har dekket saken fra slutten av august i fjor og til dags dato. Dretvik skulle bli kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Han hadde en avtale som sikret ham 3,7 millioner kroner i etterlønn om han fratrådte sin fremtidige stilling som kommuneadvokat. Avtalen ble inngått av daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og daværende varaordfører Jahn Winge (H) i juni 2015, men dagens Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) ble først kjent med avtalen i slutten av april i fjor, altså nesten ett år senere.

Deretter startet en prosess med forhandlinger mellom politikerne i Leksvik og rådmann Dretvik. Partene ble ikke enige, og det endte med at rådmann Dretvik gikk ut i permisjon 15. september i fjor med full rådmannslønn.

- Viktig

I forkant av den politiske behandlingen av permisjonssaken, sendte Leksvik kommune ut en pressemelding hvor det sto at rådmannen skulle ha permisjon for å ta opp juridiske fag for å forberede seg til jobben som kommuneadvokat. Noen dager senere publiserte Fosna-Folket artikkelen om arbeidsavtalen som ga rådmannen rett på 3,7 millioner kroner i etterlønn.

- Det var bare et fåtall som kjente til innholdet i rådmannens arbeidsavtale før vi publiserte saken. Vi mente det var helt riktig og ikke minst viktig å fortelle innbyggerne hva som egentlig var bakgrunnen for at rådmannen plutselig skulle ut i permisjon med full lønn, sier redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket.

Trolig ikke avklart

Konflikten mellom Dretvik og kommunen er tilsynelatende ikke over. I januar i år kom granskingsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS hvor det gikk fram at Dretvik fortsatt mener at arbeidsavtalen fra juni 2015 er gyldig. I rapporten står det også at Dretvik mener han ikke har sagt fra seg betingelsene i avtalen. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune vedtok i februar at den nye kommunen ikke skal ha noen egen kommuneadvokat. Etter det Fosna-Folket kjenner til, er det nå kontakt mellom Dretviks advokat og Leksvik kommunes advokat, men saken skal ikke være avklart ennå.

- Motiverende

Fosna-Folket vant i februar kategorien lokaljournalistikk under utdelingen av Den trønderske journalistikkprisen på Stjørdal. Torsdag kveld stakk lokalavisa av med nyhetsprisen for liten avis under utdelingen av Polarisprisen. Prisen deles ut av mediekonsernet Polaris Media som er Norges tredje største. Aviser fra Vestlandet i sør til Finnmark i nord kjemper om prisene.

- Det er motiverende å få nok en pris for vårt nyhetsarbeid. Vi skal fortsette å gå grundig inn i flere saker. I en liten redaksjon blir det fort mye fokus på å produsere innhold. Det er nødvendig, men det er svært viktig at vi også setter av ressurser til å gå mer i dybden i enkelte saker.

- I disse dager bruker folk mye tid på sosiale medier. Vi må skille oss fra alt det andre ved å lage interessant og troverdig journalistikk som ikke finnes andre steder enn i Fosna-Folket. Det har vi blant annet gjort med dekningen av denne konkrete saken i Leksvik. Det er ingen andre enn oss som dekker lokalsamfunnet på Fosen såpass grundig. Der har vi en svært viktig oppgave å ivareta. Vi skal sørge for å få frem det innbyggerne bør vite, spesielt når makta ikke ønsker offentlighet rundt noe som i høyeste grad er av offentlig interesse, sier redaktør Killingberg.