- Vi er en ubrukt ressurs

Kroa Produkter og Noris er to vekstbedrifter i Indre Fosen som sysselsetter folk som av ulike grunner faller litt utenfor det ordinære arbeidslivet.

Jahn K. Winge, Aage Bjørvik og Eva Lian ønsker at vekstbedriftene skal få flere kommunale oppdrag. 

Nyheter

De to vekstbedriftene har en mangslungen arbeidsstokk, og variasjonen i tjenestene og produktene de tilbyr spenner også over et vidt spekter.

I det siste formannskapsmøtet i Indre Fosen orienterte Eva Lian fra Noris og Aage Bjørvik fra Kroa Produkter politikerne om virksomhetene.

- Vi er en ubrukt ressurs om dere må bruke. Mange tror vi arbeider bare med psykisk utviklingshemmede, men det stemmer ikke, sa Lian.

Samarbeid med NAV

Både Noris og Kroa Produkter samarbeider tett med NAV og lokalt arbeidsliv for å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. De to vekstbedriftene har også mange såkalte VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid).   

- Vi er en godkjent skiltbedrift, og vi rydder stier og setter opp skigard. Vi lager diverse produkter i tre slik som søppelstativer og røykerier. I Rissa har vi kafeen Go tid. Bruktbutikk og sveiseverksted har vi også, og vi gjør diverse vaktmesterarbeid for Rissa kommune, fortalte Lian.

I 2016 omsatte Noris for 12,5 millioner kroner, og bedriften har sin base i Hasselvika.

Lærebedrift

- Vår historie spenner helt tilbake til 1984. Vi er lokalisert på tre steder. Det er Ytterelva, Stasjon og Krobrua. Vi har vært en underleverandør til industrien i Leksvik, men det har det blitt mindre av de siste årene. Vi er en godkjent lærebedrift, og denne uka har vi holdt kurs for flyktninger om hvordan de skal komme seg inn i arbeidslivet, sa Bjørvik.     

Han var også opptatt av at kommunen skal bruke vekstbedriftene mere.

- Også vi har gått noen runder med kommunen. Vi må stå på for å få oppdrag. Vi vil at kommunen skal tenke: Kan Kroa eller Noris gjøre dette?     

I fjor omsatte Kroa Produkter for om lag 11,5 millioner kroner.

- Spennende

Jahn K. Winge er styreleder for Kroa Produkter, og visste ikke helt hva han gikk til da han tok på seg styreledervervet.

- Jeg trodde det var en bedrift for psykisk utviklingshemmede. Dette er en den bedriften det er mest spennende å være i av dem jeg er involvert i. Men vi må stå på for å opprettholde de tiltaksplassene vi har. NAV stiller nye krav til oss, og det koster oss penger, sa Winge.   

-Et politisk signal     

- Jeg vil at det skal komme et politisk signal om at formannskapet henstiller til kommunen om å bruke Noris og Kroa Produkter når varer og tjenester skal kjøpes. Dette vil jeg skal bli med i referatet fra dagens møte, sa Per Kristian Skjærvik (Ap).     

LES OGSÅ: Street-food i Rådhusveien