Fjerner dårlig masse

Arbeidet på tomta som skal gi plass til ny Rema 1000-butikk i Rissa sentrum er i gang.

Her blir det Rema 1000-butikk. 

Nyheter

Det er såkalt forbelastning som pågår. Det betyr at dårlig masse fjernes og erstattes med mer stabil masse.

Det er Trond Pallin AS som gjør jobben for Strømmen Eiendom AS som er utbygger.

Sluttbehandling i juni

Videre framdrift er at reguleringsplanen for området skal behandles i arealutvalget i Rissa i mars.

- Deretter skal den ut på høring i seks uker før den behandles i arealutvalget igjen dersom det har kommet innsigelser. Så blir det behandling i kommunestyret i juni, opplyser plansjef Siri Vannebo. Det betyr at det tidligst kan bli byggestart i sommer/høst.

Ny veg

I reguleringsplanen for området øst for Rissa kraftlag er også planene med ny veg mellom kraftlaget og det planlagte Rema-bygget med.

- I tillegg er det planlagt en «Park and ride» i øst på området, forklarer Vannebo.

Ei ledig tomt

Etter at byggingen av ny Rema 1000 butikk er i gang, er det ei tomt igjen på området. Denne tomta omfattes ikke av reguleringsplanen. Tomta er på omlag fire mål og er i offentlig eie.

Det er ikke avgjort hva den eventuelt skal brukes til i framtida.