Er du forvirret? Her har du oversikten over kommunereformen i Fosen

Én, tre, seks eller kanskje fortsatt sju kommuner? Slik ligger det an akkurat nå.
Kommunereformen
  • Kommunereformen i Norge er en reform av kommunestrukturen i Norge, som ble igangsatt 3. juli 2014 som et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering.
  • Reformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 9. juni 2015,og legger opp til kommunesammenslåinger innenfor flere tidsrammer.
  • Den 1. januar 2017 ble antall kommuner i Norge redusert fra 428 til 426.
  • Andre kommunesammenslåinger trer i kraft 1. januar 2018 og atter andre vil tre i kraft 1. januar 2020.
  • Regjeringen vil våren 2017 legge fram forslag om en ny kommunestruktur, og Stortinget fatter sitt endelige vedtak i juni 2017. Stortinget har åpnet for tvangssammenslåinger i enkelte tilfeller.
  • Kilde: Wikipedia
Nyheter

Reformen startet opp som ett av prosjektene til Erna Solbergs regjering. Reformen, som ble enstemmig vedtatt av Stortinget 9. juni 2015, har som mål å slå sammen kommuner innenfor flere tidsrammer.

Slik er ståa

Men hvor står Fosen i dag?

To kommuner har en gjensidig avtale om sammenslåing: Rissa og Leksvik. Begge kommunene har fattet vedtak om å slå seg sammen, og at den nye kommunen blir hetende Indre Fosen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2018.

Åfjord og Roan gjorde begge i juni i fjor vedtak om å slå seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020.

Samtidig har Åfjord hatt en prosess med Bjugn om sammenslåing. Roan kommunestyre har sagt at de ikke ønsker en sammenslåing hvor Bjugn også er med og har bedt Åfjord om å velge retning.

Åfjord kommunestyre vedtok i januar i år sammenslåing med både Bjugn og Roan.

Bjugn har vedtak om å slå seg sammen med Åfjord og «eventuelt Roan».

Både Bjugn og Åfjord har sendt søknad til departementet om en sammenslåing av kun Bjugn og Åfjord.

To kommuner i Fosen har ingen vedtak om en konkret prosess: Ørland og Osen.

Én-kommuneløsning

Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred, har gitt sin endelige tilråding til departementet. Der står blant annet å lese:

«Fylkesmannen støtter i utgangspunktet de vedtakene som kommunene selv har gjort, men ser at summen av vedtakene ikke gir noe entydig resultat i dette tilfellet. Vi vil derfor gjenta vår tidligere tilrådning om en én-kommuneløsning».

2020 er et år som blir trukket fram som en mulig løsning for én Fosen-kommune.

Med dette siste som bakteppe, avtalte rådmenn og ordførere å møtes på ny sist søndag. Rådmennene og ordførerne fra alle de sju kommunene på Fosen møttes til et uformelt møte i Vanvikan i bygget til Leksvik Industriell Vekst (LIV) i Vanvikan. Det er ikke kjent at noe helt konkret kom ut av møtet.

- Det var et ærlig og godt møte hvor vi fikk et godt innblikk i hva Fylkesmannens tilrådning betyr for de ulike kommunene. Nå blir det å diskutere saken i hver enkelt kommune, før vi møtes igjen i regionrådet 3. mars, sa Rissa-ordfører Ove Vollan (H) til Fosna-Folket etter møtet.

Vedtas i juni

Til våren i år skal regjeringen legge fram forslag om ny kommunestruktur i Norge. Et endelig vedtak skal etter planen fattes i Stortinget i juni i år. Stortinget har sagt ja for tvangssammenslåinger i enkelte tilfeller. Lekkasjer fra regjeringens arbeid tyder på at Bjugn og Ørland kan bli foreslått tvangssammenslått.

Helga Pedsersen, Arbeiderpartiets kommunalpolitisk talsperson, har uttalt at hvis  stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger og de berørte kommunene ikke ønsker det, så vil Ap omgjøre eventuelle tvangsvedtak dersom de kommer til makten etter høstens valg.