Flere tunneler og nye bruer. Sjekk når det blir ny vei.

Flere veiprosjekt er snart ferdige, mens andre snart startes opp.

Fra veiarbeidet ved Osavatnet sommeren 2016. Hele fjellet under gravemaskinen på bildet er nå sprengt bort.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

- Det går heftig for seg, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS.

Veiprosjektet er inne i ett av sine mest hektiske byggeår.

Osavatnet og Rødsjøen

Fra veiarbeidet ved Osavatnet sommeren 2016.  Foto: Alexander Killingberg

 

Siden i fjor vår har veiarbeidet ved Osavatnet og Rødsjøen i Rissa kommune pågått for fullt. Ved Osavatnet har entreprenøren Johs. J. Syltern sprengt bort et stort berg for å rette ut de karakteristiske s-svingene til et mer eller mindre rettstrekk. Ved Rødsjøen har den mye omtalte Blåkafeen blitt fjernet til fordel for den nye veitraseen som retter ut den tidligere så krappe Rødsjø-svingen. Nå gjenstår en del arbeid på toppen mellom Osavatnet og Rødsjøen.

- I tillegg skal vi gjøre noen ytterligere utbedringer, blant annet ved krysset mellom fylkesvei 715 og veien som går ned mot Sørfjorden. Veien er kjøremessig mer eller mindre ferdig til påske, mener Sundet i Fosenvegene.

Den 30. juni har veiprosjektet offisiell åpning.

- Da er det lagt ny asfalt og det er grønt i sideterrenget, påpeker Sundet.

Austdalen

Fra veiarbeidet i Austdalen.  Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

 

Langs fylkesvei 715 i Austdalen ved grensa mellom Åfjord og Rissa kommune pågår også arbeidet for fullt med å rette ut noen krappe svinger.

- Der skal det totalt fjernes 70-80 000 kubikk fjell. Den nye veien åpnes i september, sier Sundet.

Krinsvatn - Bjugn

På fylkesvei 710 fra Krinsvatn og til Bjugn starter arbeidet opp over påske i år.

- Her er det tre parseller som skal utbedres. Dette er ut på anbud nå. De smale og krappe svingene opp fra Krinsvatn i retning Bjugn skal blant annet utbedres, sier Sundet.

Prosjektet skal stå ferdig høsten 2018.

Tunnel i Roan

Tunnelen fra Sumstad til Hellfjorden vil gå gjennom fjellet på bildet. Når den står ferdig på tampen av 2018, slipper bilistene å kjøre over den rasutsatte Hellfjordåsen på bildet.  Foto: Alexander Killingberg

 

I vår blir også tunnelen fra Sumstad til Hellfjorden i Roan lyst ut på anbud. Tunnelen er cirka 600 meter lang, og byggestart blir etter ferien i sommer. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 120 millioner kroner og skal stå ferdig i slutten av 2018.

Tunneler og bru i Åfjord

Den gule stripa viser hvor brua over Ryssdalen skal gå.   Foto: Statens Vegvesen

 

Fylkesvei 723 ut mot Stokksund i Åfjord blir også lyst ut på anbud i vår. Det skjer samtidig som tunnelen i Roan. Fra toppen av Ryssdalen og til Herfjord blir det helt ny veitrasé med en spektakulær bru over Ryssdalen samt to tunneler. Dette prosjektet var opprinnelig ikke en del av Fosenvegene-prosjektet, men det er likevel Fosenvegene som har stått for planleggingen.

- Vi planlegger anleggsstart på fylkesvei 723 i september i år. Prosjektet skal være ferdig i september 2019, forteller daglig leder Sundet.

Verrabotn - Meltingen

Dette er ikke noe uvanlig syn langs veien mellom Verrabotn og Meltingen. Nå blir det asfalt på strekningen.  Foto: Leser

 

Også arbeidet med veien fra Verrabotn til Meltingen er i gang. Prosjektet er delt i to.

- I del 1, som nå er i gang, skal vi skifte ut 103 stikkrenner. Del 2 lyses ut i høst. Der skal to bruer skiftes ut. Veien blir også utvidet litt der det er veldig smalt. Til slutt skal det legges asfalt på hele strekningen. Prosjektet skal stå ferdig i slutten av 2018, sier Sundet.