Deler ut over tre mill. til Fosen-kultur

Indre Fosen Fellesnemnd skal torsdag vedta hvem som får midler til ekstern kulturbygging i den nye kommunen. Det har kommet inn over 30 søknader.

Korissa (bildet), sammen med Corlex er av dem som får støtte til kulturbygging.  Foto: Elise Maalø Reksen

Nyheter

Fellesnemnda vedtok i fjor kriterier og handlingsplan for tildeling av midler til ekstern kulturbygging. Det kom inn fem søknader innen den første fristen 1. september i fjor. Arbeidsgruppa for ekstern kulturbygging valgte å innvilge tre av søknadene med en samlet sum på 108.500 kroner.

- Imponert

Til den nye søknadsfristen 1. februar i år er det kommet inn over 30 søknader med en samlet søknadssum på 4.584.873 kroner.

Kultursjef Kine Larsen Kimo er imponert over kreativiteten, og sier det har kommet inn mange gode søknader.

- Søknadene favner bredt og er mangfoldige, dette er rett og slett god kulturbygging, sier hun. Hun påpeker at alle søknadene er gode. Noen får riktignok ikke støtte likevel.

- Vi har fulgt kriteriene for å få midler rimelig strengt, sier Larsen Kimo.

Rådmannen innstiller på at innstillingen til arbeidsgruppa blir vedtatt. Totalt utgjør den bevilgninger på 3.096.350 kroner.

Følgende har søkt:

KulturCompagniet søker om 500.000 kroner, tildeling 500.000 kroner

Arbeidsgruppe 16 søker om 146.250 kroner, tildeling 146.250 kroner

Folkehelse søker om 160.000 kroner, tildeling 64.000 kroner

Rissa Bondelag søker om 77.500 kroner, tildeling 30.000 kroner

Helsestasjonen søker om 35.000 kroner, tildeling 0

Marius Høston/monilscene søker om 150.000 kroner, tildeling 0

Sørfjorden Revygruppe søker om 82.600 kroner, tildeling 34.000 kroner

NAV integrering/opplæring søker om 40.000 kroner, tildeling 40.000 kroner

Kommunikasjon/historier Indre Fosen søker om 50.000 kroner, tildeling 50.000 kroner

Rissa Produsentlag søker om 25.000 kroner, tildeling 20.000 kroner

Leksvik og Skaugdal trekkspillklubb, Toraderan og Killingbergs søker om 250.000 kroner, tildeling 100.000 kroner

Anne Halonen/Summerdance søker om 30.000 kroner, tildeling 30.000 kroner

Stadsbygd Idrettslag/fotball søker om 30.000 keoner, tildeling 0

Hasselvika skolekorps søker om 85.800 kroner, tildeling 85.800 kroner

Stjørna Teaterlag søker om 100.000 kroner, tildeling 0

Frivilligsentralen søker om 211.000 kroner, tildeling 112.500

Fjellørnen IL og Idrettsmat søker om 74.500 kroner, tildeling 74.500 kroner

Kirkemusikere i Indre Fosen søker om 202.800, tildeling 202.800 kroner

Corlex og Korissa søker om 624.000 kroner, tildeling 129.000 kroner

Fosen Motorklubb søker om 90.000 kroner, tildeling 0

Barnehagene og kulturskolen søker om 114.500 kroner, tildeling 114.500 kroner

Stadsbygd skolekorps søker om 40.000 kroner, tildeling 40.000 kroner

Stadsbygd Jeger og fiskeforening søker om 25.000 kroner, tildeling 0

Leksvik teatertrupp søker om 500.000 kroner, tildeling 500.000 kroner

Vanvik Il/Storhaugrennet søker om 30.000 kroner, tildeling 30.000 kroner

Leksvik Senterparti/relasjonsbygging søker om 30.000 kroner, tildeling 0

Rissa og Stadsbygd musikkorps søker om 150.000 kroner, tildeling 150.000 kroner

Familiedag ansatte og politikere Indre Fosen søker om 50.000 kroner, tildeling 50.000 kroner

Kirken/felles menighetsblad søker om 75.423 kroner, tildeling 53.000 kroner

Museet Kystens Arv/roregatta søker om 260.000 kroner, tildeling 260.000 kroner

Museet Kystens Arv/lokalhistorien søker om 160.000 kroner, tildeling 160.000 kroner

Skauga/Leksvik Fotball søker om 10.000 kroner, tildeling 10.000 kroner

Indre Fosen kulturskole søker om 100.000 kroner, tildeling 100.000 kroner

Solfjorden velforening søker om 15.000 kroner, tildeling 0

VIS Vanvikan i Sentrum søker om 50.000 kroner. Tildeling 0