Én kommune på Fosen:

- Et ærlig og godt møte

Ordførerne og rådmennene på Fosen var søndag samlet til møte i Vanvikan. - Et klargjørende møte, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).

Ordførerne med rådmenn samlet til møte i Vanvikan søndag 5. februar.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Foranledningen for møtet var Fylkesmannens tilrådning som ble offentliggjort onsdag forrige uke, der det blir anbefalt at Fosen blir én kommune fra 2020.

Diskuteres i kommunene

- Det var et ærlig og godt møte hvor vi fikk et godt innblikk i hva Fylkesmannens tilrådning betyr for de ulike kommunene. Nå blir det å diskutere saken i hver enkelt kommune, før vi møtes igjen i regionrådet 3. mars, forteller Rissa-ordfører Ove Vollan (H), som kalte inn til møtet.

Vollan er også leder for Fosen regionråd.

Uformelt

Vollan sa i forkant av møtet at dette var en uformell samling av ordførere og rådmenn på Fosen. Det er ikke gjort noen vedtak, men det er enighet om at en mulig sammenslåing av hele Fosenhalvøya skal diskuteres internt i formannskap og kommunestyre før dialogen fortsetter 3. mars.

- Samtalen under møtet var knyttet til Fylkesmannens tilrådning for Fosen, det var det som ble debattert. Nå vil det være fornuftig å drøfte det videre på hjemmebane. Møtet var åpent og ryddig, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

Sentrum ikke diskutert

- Ble det diskutert hvor et eventuelt administrasjonssenter for Fosen kommune kan være?

- Vi gikk ikke inn på det i det hele tatt. Samtalen dreide seg om tilrådninga, én kommune på Fosen og de ulike alternativene som skisseres i tilrådninga, sier Saghaug.

Ørland er sammen med Roan og Osen blant kommunene som ikke får stå alene i tilrådninga til Fylkesmannen. Alternativer som fører til at disse tre kommunene blir stående utenfor en konstellasjon frarådes.

- Stadfesting av realiteten

- Det var et klargjørende møte. Det kom vel ikke fram noe nytt, det var mer en stadfesting av realiteten. Ingen av kommunene har vedtak som sier at man skal jobbe for en samling av Fosen, derfor må dette diskuteres politisk før en videre dialog i regionrådet, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold.