Mann omkom i utforkjøring

En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en utforkjøring i Osen, opplyser politiet.

  Foto: Anja Lothe Hepsø

Nyheter

Politiet fikk klokken 07.06 søndag morgen melding om en utforkjøring i Osen på Fylkesveg 715 ved Normelandsfossen.

- Vi har nettopp kommet til stedet. Det eneste vi kan si så langt er at dette er en meget alvorlig ulykke. Det er en bil som har kjørt i bergveggen, sier operasjonsleder Dag Hjulstad til Adresseavisen klokka 08.15.

Pårørende varslet

Sjåføren, en mann i 20-årene, omkom. Vedkommende satt fastklemt etter ulykken.

- Mannen er bostedsregistrert på et postnummer i Trondheim. Pårørende er varslet, men navnet er ikke frigitt ennå, sier operasjonsleder Lars Letnes til Fosna-Folket søndag kveld.

Alle nødetatene rykket ut til ulykken.

Utrykningsmannskapet er på stedet.   Foto: Anja Lothe Hepsø

 

Statens vegvesen

Ulykkesgruppen til Statens Vegvesen ble rutinemessig kalt ut til stedet søndag. Ulykkesgruppa har sin egen utredning i tillegg til politiet sin. Ulykkesbilen er fraktet til en av deres trafikkstasjoner for nærmere undersøkelse.

- Den vil bli undersøkt mandag. Den omkomne blir også obdusert. Vi kan ikke si noe mer om årsaken til ulykken nå, sier operasjonsleder Lars Letnes søndag kveld.

Politiet arbeider med å finne vitner til ulykken som en del av den taktiske etterforskninga.  Om de finner eventuelle vitner, kan disse være med på å belyse hva som har skjedd.

Det var til dels isete vegbane på stedet, og vegen er smal og svingete.

POSOM satt

Den omkomne skal ikke være fra Osen, men vedkommende har ifølge ordfører John Einar Høvik forbindelse til stedet. Ordføreren sier kommunen har satt et eget POSOM-team. De tar seg ved behov for oppfølging av folk som måtte være berørt av ulykken. POSOM-teamet står for «psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer». Ved kriser, ulykker og katastrofer kan det være behov ekstraordinær krisepsykiatrisk innsats. Dette ivaretas av et eget POSOM-team som består av ymse fagpersonell. Kommunelege, lensmann, sogneprest, psykiatrisk koordinator, helsesøster, enhetsleder pleie og omsorg og sektorleder for helse og omsorg er personer som gjerne bidrar. Teamet er en organisert enhet som er satt sammen i henhold til lov om rett til nødvendig krisehjelp.

Fem trafikkdrepte i fjor

I fjor omkom fem personer i fire forskjellige ulykker på Fosen. To av dødsulykkene skjedde i Rissa, mens de andre to fant sted i henholdsvis Åfjord og Leksvik. Spesielt fylkesvei 715 var hardt rammet med tre dødsulykker. To av dem skjedde mellom Rørvik ferjeleie og Vanvikan.