– Vi sier nei

Roans ordfører Einar Eian (H) er klar på Roans standpunkt hvis kommunestyrene i Bjugn og Åfjord vil dra med seg Roan inn i en kommunesammenslåing.

Roans Høyre-ordfører Einar Eian (t.h.) sammen med varaordfører Erik Jakobsen (Ap). 

Kommunereformen
  • Kommunereformen i Norge er en reform av kommunestrukturen i Norge, som ble igangsatt 3. juli 2014 som et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering.
  • Reformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 9. juni 2015,og legger opp til kommunesammenslåinger innenfor flere tidsrammer.
  • Den 1. januar 2017 ble antall kommuner i Norge redusert fra 428 til 426.
  • Andre kommunesammenslåinger trer i kraft 1. januar 2018 og atter andre vil tre i kraft 1. januar 2020.
  • Regjeringen vil våren 2017 legge fram forslag om en ny kommunestruktur, og Stortinget fatter sitt endelige vedtak i juni 2017. Stortinget har åpnet for tvangssammenslåinger i enkelte tilfeller.
  • Kilde: Wikipedia
Nyheter

– Vi blir ikke med, sier Einar Eian.

Brøt

Roan kommunestyre vedtok i desember å bryte forhandlingene med Åfjord og Bjugn, som tok sikte på en sammenslåing av de tre. Det etter at Roan hadde deltatt på kun ett av forhandlingsmøtene hvor alle tre deltok.


Dette svarte bjugningene

Det er svært jevnt mellom de som er for og de som er mot sammenslåing med Åfjord i Bjugn. – Et kjemperesultat, sier ordfører Undertun.

 

– Vi har et stående vedtak på at vi skal se nærmere på en mulig sammenslåing med Åfjord, og det står seg uansett hva kommunestyrene i Bjugn og Åfjord måtte vedta, sier Einar Eian.

Roan kommunestyre har bedt Åfjord om må klargjøre hvem av Bjugn eller Roan de vil fortsette videre forhandlinger med. Eian er ikke så sikker på at de vil få det svaret.

Det var i desember Roan kommunestyre vedtok å bryte forhandlingene som inkluderte Bjugn.  Foto: Terje Dybvik

 

– Har forståelse

– Jeg har forståelse for at politikerne i de to kommunene vil gi et signal som de etter egen overbevisning mener er det beste for framtida. Når dette berører en tredjepart, så må imidlertid den også bli hørt, mener Eian.


Kun fire prosent av åfjordingene vil slå seg sammen med bare Bjugn

Resultatet av innbyggerundersøkelsen i Åfjord viser at nesten halvparten av de spurte ønsker å slå seg sammen med Roan.

 

Det var Senterpartiets Ola Krogfjord som fremmet et forslag om kommunereformen som ble vedtatt med knappest mulig flertall i Roan. Da hadde den sammen forsamlinga like før vedtatt, det også med knappest mulig flertall, at kommunen skulle delta i samtalene med Bjugn og Åfjord.

Både kommunestyret i Bjugn og kommunestyret i Åfjord skal i dag tirsdag, stemme over det svaret de skal gi rundt kommunereformen.