Naturvernforeninga ønsker ikke snøscooterkjøring i Haugsdalen

En avdeling ved Ørland Hovedflystasjon (ØHF) har søkt Rissa kommune om lov til å gjennomføre et snøscooterkurs ved Haugsdalen.

Snøscooterkjøring i Haugsdalen. Illustrasjonsbilde  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Opprinnelig skulle kurset være denne uka, og det var snakk om seks til åtte personer som skulle delta.

Rissa kommune har gitt tillatelse til ØHF. Denne tillatelsen omfatter øvelseskjøring med snøscooter i Rissa kommune i perioden 1. januar 2017 til 20. april 2018.

Ikke enig

Fosen Naturvernforening mener tillatelsen må kjennes ugyldig blant annet fordi:

- Søknaden er kort og svært ufullstendig

- Det er søkt om tillatelse for ei uke, men er gitt tillatelse for ett år og fire måneder

- Tillatelsen er hjemlet i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Naturvernforeninga påpeker at denne tillatelsen omhandler mest løyper i Finnmark og Nord-Troms

- Det er angitt forbud mot kjøring i bestemte tider på døgnet i helgene, men dette er irrelevant

- Kommunen ber om at kjøringen offentliggjøres i Fosna-Folket slik at grunneiere og reindriftsnæringen blir informert før igangsetting, men dette er også irrelevant nå når kjøringen starter umiddelbart. Det blir ikke tid til påklage og saksbehandling

- Kommunen ber om at eksisterende oppkjørt skiløype på strekningen Haugsdalen-Solem i minst mulig grad blir berørt, men på grunn av topografien er dette vanskelig å unngå

Oppsettende virkning

Fosen Naturvernforening mener denne tillatelsen vil virke svært negativt på områdets naturmiljø og det allmenne friluftslivet. De skriver også at erfaringsmessig er det en god del ureglementert kjøring i Haugsdalsområdet-Olsøyheia.

«Det er usikkert om dette skyldes Forsvaret eller annen forlystelseskjøring. Politiet må derfor utføre mer kontroll i dette området både i forbindelse med Forsvaret og ellers i vinterperioden» skriver Fosen Naturvernforening blant annet i sin klage og ber om oppsettende virkning.

Nå ble kurset uansett avlyst på grunn av for lite snø i området denne uka.