Kom med drapstrusler mot redaktør i lokalavisa

En mann i 20-årene ble i forrige uke dømt til 60 dagers fengsel for å ha framført trusler mot redaktør og en journalist i Fosna-Folket.

Redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket.  Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Det var i september i fjor at mannen kom med trusler over telefon til redaktør Alexander Killingberg etter at avisa omtalte en dom der mannen i 20-årene var domfelt.

«Da må æ drep dæ»

Mannen i 20-årene var anonymisert i artikkelen som ble publisert på Fosna-Folkets nettavis.

Dagen etter at saken ble publisert, ringte han tekstforfatteren og ba om å få saken fjernet. Han skrev også «æ har adressa di» i en SMS til journalisten som hadde skrevet saken.

Tiltalte tok så kontakt med redaktør Alexander Killingberg, og uttalte i en telefonsamtale at han skulle «slå ned» journalisten som hadde skrevet artikkelen. I samme telefonsamtale kom mannen i 20-årene med følgende trusler mot Killingberg: «Da må æ drep dæ. Æ kjem te å slå. Æ kan godt bruk kniv, leik med blode ditt ... Strø litt blod til æ e ganske fornøyd».

Erkjente delvis skyld

I Fosen tingrett erkjente tiltalte delvis skyld i overtredelse av straffelovens paragraf 263: «For i ord eller handling å ha truet med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

Tiltalte erkjente å ha kommet med trusler om vold mot journalisten, og «mesteparten» av uttalelsene mot redaktør Killingberg.

Tiltalte har også tidligere vært ilagt et forelegg for trusler.

Egnet til å fremkalle frykt

Aktor la ned påstand om 5 måneders fengsel som fellesstraff med den betingede del av Fosen tingretts dom i august i 2016. Forsvarer la på sin side ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.

Retten mente tiltalte utvilsomt i ord truet med en straffbar handling, og at omstendighetene var slik at trusselen var egnet til å «fremkalle alvorlig frykt».

«Retten har vanskelig for å forstå tiltaltes voldsomme reaksjon på publiseringen av artikkelen», heter det i dommen.

Dommen

«Retten finner det videre bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har handlet forsettlig, slik at også de subjektive vilkår for straff er oppfylt», heter det i dommen.

Retten la vekt på at tiltalte var klar over at han kom med trusler om straffbar adferd, og så alvorlig på det de mente var et forsøk på å påvirke pressens dekning av domstolenes dømmende virksomhet.

Mannen i 20-årene ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Dommen er en særskilt dom som kommer i tillegg til Fosen tingretts dom av august i 2016.

- Helt riktig å anmelde

Redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket mener man som journalist må forvente mye kritikk og sterke reaksjoner, og at man må ha en ganske høy terskel for hva man skal tåle. I dette tilfellet mener han imidlertid det gikk langt over streken.

- Dette er den første trusselen jeg har anmeldt. Når noen i form av grove trusler forsøker å hindre oss i å utøve vår helt legitime og rettmessige dekning av en sak, mener jeg det var helt riktig å anmelde. Norsk redaktørforenings klare holdning er at trusler som oppfattes som reelle eller som oppleves som klare forsøk på å skape frykt og dermed hindre fri publisering, bør anmeldes, sier Killingberg.

- Skal prioriteres

- Jeg vil også påpeke at det fra Riksadvokatens side er gjort klart at trusler mot redaktører og journalister skal prioriteres. Denne dommen tyder på at Riksadvokatens anbefaling blir fulgt, sier Killingberg.

Tiltaltes forsvarer, Jon Reidar Aae, ønsket torsdag forrige uke ikke å kommentere saken.