Reagerer etter flere førerkortbeslag

Varaordfører Finn Olav Odde i Ørland mener lokalpolitikerne må legge til rette for at unge bilførere har steder der de kan skrense og sladde når det er glatt snøføre.

Varaordfører Finn Olav Odde (Sp) i Ørland mener han og andre lokalpolitikere må bidra til at det finnes egnede arenaer der unge bilførere kan sladde på vinterføre uten at de blir fratatt førerkortet.  Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

- Jeg tror ungdommene lærer å meste vanskelige situasjoner om de får øve på å skrense.

Det mener varaordfører og Sp-politiker Finn Olav Odde i Ørland. Uttalelsen kommer på bakgrunn av at politiet i løpet av denne uka har inndratt førerkortet fra flere sjåfører som har lekt seg med skrensing og sladding på det glatte vinterføret.

- Føler jeg bryter loven

- Jeg føler at jeg både bryter loven og går langt ut over mitt mandat, men det smerter meg i hjerterota når jeg ser at politiet plukker førerkortet fra ungdom som har betalt i dyre dommer for å få sertifikat. Kunne de ikke nøyd seg med en advarsel i noen av disse tilfellene?


Mann (18) fikk advarsel for skrensing

En politipatrulje kom natt til onsdag over en mannlig sjåfør som sladdet på snøføre.

 

Oddes utspill kommer etter at politiet i løpet av dagene med skikkelig vinterføre i årets første uke beslagla flere førerkort fra sjåfører i Fosen som «lekte» seg med skrens og sladding. Dette skjedde både på parkeringsplasser og offentlig vei.

Forståelse

- 2016 ble et ulykkesår på veien i Fosen. Det er mulig jeg biter meg sjøl i halen, men jeg tror vi får bedre sjåfører om unge bilførere får anledning til å øve seg på å ta håndbrekksvinger og sladde. Erfaringene de gjør gjennom å øve på slike manøvrer kan være det som senere berger både dem sjøl og andre i en kritisk situasjon, sier Odde.


Sjåfør fratatt førerkortet etter «sladding»

Tirsdag kveld ble en sjåfør fratatt førerkortet etter det politiet omtaler som «sladding med kjøretøy» i Bjugn

 

Han tror også at dersom sjåfører får «lekt» seg litt på glatte vinterføre, så kan det få en del til å forstå at det ikke nytter å tøye grenser når veibanen er snødekt eller isete.

- Kua har vært kalv

- Både vi som er politikere og andre voksne må forstå at unge bilførere får lyst til å leke seg litt når det endelig blir skikkelig vinter i Fosen, kua har da vært kalv. Men det burde vært mulig for oss å sørge for at de som ønsker å leke seg på vinterføret får anledning til å gjøre dette på en egnet plass. Om det er en tom parkeringsplass på kveldstid eller et ikke utbygd industriområde er ikke så viktig. Da jeg var ung så var det gjerne kjøring på islagt vatn om vinteren, men det er ikke så lett å få til i dag, mener Sp-politikeren.


Politiet tok to førerkort for burning

To unge menn fikk førerkortet beslaglagt av politiet mandag kveld.

 

- Nå må vi legge til rette, og jeg håper det er flere som tenker som meg, sier Finn Olav Odde.

- Ikke svart-hvitt

Rune Halvorsen 

 

Lensmann Rune Halvorsen i Fossen lensmannsdistrikt er ikke uten videre enig med Odde i at det å åpne enkelte områder for at bilførere skal få skrense og sladde vil være en løsning.

- Det er gjort forskning som viser at de dette gjelder kan ta med seg denne adferden ut i trafikken, sier Halvorsen.

Lensmannen viser også til erfaringer fra Melhus, der adferden i trafikken ikke bedret seg sjøl om fartsglade sjåfører fikk tilgang til å kjøre på en bane. Men Halvorsen legger til at dette bildet ikke er helt svart-hvitt. Samtidig understreker han at det er politifolk med kunnskap som gjør vurderingene i de tilfeller førerkort beslaglegges etter at førere framprovoserer skrens eller sladd.

Benytter også advarsler

- 2016 ble det verste året vi har hatt i trafikken, da har jeg ikke annet valg enn å støtte opp om de som reagerer på slik adferd i trafikken, sier lensmann Halvorsen. Han legger til at politiet også benytter seg av advarsler overfor sjåfører som opptrer uforstandig, og sier at slike advarsler blir loggført slik at politiet vil se om en fører har blitt advart tidligere dersom vedkommende blir stoppet på nytt av politiet.

- Vei og p-plasser ikke egnet

Regionleder Per Ivar Staberg i Kjør For Livet understreker at parkeringsplasser og veier ikke er steder der man med vilje skal sladde og skrense, men roser initiativet fra Finn Olav Odde.   Foto: Skjalg Ledang

 

- Det er en selvfølge at vei og parkeringsplasser ikke er egnete arenaer for lek med bil. Dette er ikke trygt eller ansvarlig for noen, fastslår distriktsleder Sør-Trøndelag, Knut Ove Børseth, i Trygg Trafikk.

- Når det gjelder lovlige arenaer for lek og øving, blir saken noe annet. Jeg pleier å si at det sjelden er dumt å være god til noe. Dette gjelder også i forhold til å håndtere bil. Det er da viktig at denne øvingen skjer innenfor kontrollerte former, med god veiledning og aksept for det spenningsdrivet disse unge sjåførene ofte har, legger Børseth til.

Betinger samarbeid

Børseth trekker fram to initiativ i Sør-Trøndelag som hen vet fungerer, Prosjekt RPM og Klubb 7, begge drevet av Kjør for livet.

- Her blir målgruppen møtt med anerkjennelse og genuin interesse for at de skal utvikle kunnskap og forståelse for hvilken risiko man som sjåfør utsetter seg for, samtidig som man får kjent på adrenalinet. Vi ønsker sterkt å få bidra til at ungdom på Fosen kan få kjennskap til disse programmene, men det betinger et samarbeid med de aktuelle kommunene og andre aktører i området. Jeg har tro på at vi skal få dette til, sier distriktslederen i Trygg Trafikk.

Respekt og dialog

Per Ivar Staberg er regionleder i Kjør For Livet, med ansvar for organisasjonens aktivitet fra Møre og Romsdal i sør til og med Finnmark i nord. Staberg er opptatt av dialog med spesielt unge førere som statistisk sett har større sannsynlighet for å utsette seg selv og andre for fare i trafikken.

- Ikke spesielt positivt, tenker jeg dersom unge sjåfører blir fratatt førerkortet for å ha sladdet på en parkeringsplass på en tid av døgnet da plassen er tom, sier Staberg. Han tror det er noe i at «learning by doing» gir ferdigheter som kan komme til nytte i kritiske situasjoner. Samtidig er også han tydelig på at parkeringsplasser og veien ikke er de arenaene sjåfører som ønsker utløp for adrenalin skal ty til.

- Dersom en 18-åring blir fratatt førerkortet for å ha skrenset på en tom og snølagt parkeringsplass, så vil ikke det øke ungdommens respekt for politiet. Det skaper avstand.

Staberg mener en advarsel fra lovens håndhevere i mange tilfeller vil sette politiet i en god posisjon for en konstruktiv dialog med unge og uerfarne sjåfører.

- Flott av Odde

Stuberg forteller at man gjennom Kjør For Livet, som har ungdom i alderen 16 til 24 år som målgruppe, har gode erfaringer med å la ungdommer få kjenne i praksis på hva som skjer når man for eksempel kjører en bil som er modifisert eller ikke i den stand som kreves for å bli godkjent. Men han understreker at alt slikt skjer på bane som er regulert og tilrettelagt for formålet.

- Men jeg synes det er flott at politikere kommer på banen slik Finn Olav Odde har gjort i denne sammenhengen. Vi er avhengig av støtte og dialog med politikerne i arbeidet vårt, sier Stuberg.