Undersøkelse om sammenslåing neste uke

Åfjordingene og bjugningene som blir oppringt vil ikke få de samme alternativene å velge mellom i innbyggerundersøkelsen. – Vi har et ansvar ovenfor Roan, sier Åfjord-rådmann Per Johansen.

Rådmann i Åfjord, Per Johansen (midten), oppfordrer alle åfjordinger som blir oppringt om å delta i undersøkelsen og si sin mening om sammenslåing.  Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Neste uke vil kommunene Åfjord og Bjugn gjennomføre en innbyggerundersøkelse om en mulig sammenslåing av de to kommunene.

Undersøkelsen skulle i utgangspunktet bli gjennomført i starten av desember i 2016, men ble lagt midlertidig på is da mange av de spurte innbyggerne uttrykte usikkerhet rundt Roans deltakelse i sammenslåinga.

Rådet til å vente

Det faglige rådet av selskapet Sentio Research, som utfører undersøkelsen på vegne av kommunene, var derfor å vente til alternativene var helt klare.

LES OGSÅ: Roan bryter forhandlingene med Åfjord og Bjugn

På dette tidspunktet hadde Roan takket ja til dialog med Åfjord og Bjugn, men bare kort tid etter første forhandlingsmøte valgte flertallet av politikerne i Roan å bryte dialogen. De gjorde det samtidig klart at det ikke vil bli aktuelt å delta i en konstellasjon der Bjugn inngår.

For eller mot

Spørsmålet bjugningene får fra Sentio Researchs intervjukorps bli derfor langt mindre komplisert denne gang.

Kommunalsjef Kjetil By Rise.  Foto: Ina Marie Haugen

- Vi spør om innbyggerne er for eller mot at Bjugn og Åfjord slår seg sammen til en kommune. Svaralternativene er «ja», «nei» eller «vet ikke», forklarer kommunalsjef Kjetil By Rise i Bjugn kommune.

LES MER: Gikk vekk fra folkeavstemming i Bjugn

Totalt er det 800 tilfeldig utvalgte bjugninger som vil bli oppringt for å si sin mening.

- For å være en god nok undersøkelse trenger man egentlig bare 400 respondenter. Men for å ta vekk all tvil velger vi å ringe dobbelt så mange, sier kommunalsjef By Rise.

Tre alternativ

Også i Åfjord vil 800 innbyggere bli oppringt. I Åfjord er det imidlertid lagt opp til tre ulike svaralternativ. Spørsmålet til åfjordingene lyder som følger: «Hva mener du er best for Åfjord kommune i framtida? Er det sammenslåing med Roan, sammenslåing med Bjugn eller sammenslåing med både Roan og Bjugn?».

- Nå har det vært litt fram og tilbake, men vi velger å kjøre undersøkelsen uansett. Ettersom Roan og Åfjord har gjensidig vedtak om sammenslåing kommer vi til å gi befolkninga i Åfjord om tre alternativ, sier rådmann i Åfjord, Per Johansen.

- Spør åpent

- Kan det ikke virke litt forvirrende at dere spør om innbyggerne ønsker en sammenslåing med begge kommuner, når Roan har sagt nei til Bjugn?

- Ja, det er ikke rart at folk stiller spørsmål ved det. Samtidig ønsker vi å spørre åpent hva folket ønsker, uten å utelukke noen alternativ. Vi har et større ansvar ovenfor Roan enn det Bjugn har, og vi er nødt til å ivareta den biten i undersøkelsen, svarer rådmannen.

LES OGSÅ: Nei til folkeavstemming

Resultatet av undersøkelsene i begge kommuner skal være klart før 31. januar.

- Viktig veivalg

Da er det nemlig kommunestyremøte i Åfjord, der politikerne skal ta stilling til hvilken retning Åfjord ønsker å gå i kommunereformen.

- Resultatet skal være et råd som kommunestyret kan ta med seg i sin behandling av saken, sier rådmann Johansen.

Han oppfordrer alle som blir oppringt til å delta i undersøkelsen.

- Vi mener og tror at vi skal få ei ganske presis tilbakemelding på hva åfjordingene mener er best for kommunen sin. Dette er et viktig veivalg for Åfjord i framtida, så vi håper at folk tar seg bryet med å svare, sier Johansen.