127 laks på gjenfangst av nesten 11.000 rømte

Siste opptelling viser at av de 10.766 oppdrettslaksene som rømte fra ei merd i Osen, er 127 tatt på garn.

Det var fra dette anlegget ved Raudøya i Osen at laksen rømte.  Foto: Stian H. Lein

Nyheter

Kvalitetsleder Stian H. Lein ved Bjørøya AS i Flatanger, oppdretteren som eier merden, innrømmer overfor Fosna-Folket at gjenfangst er vanskelig.

Steinsdalselva i fare?


10.766 laks på rømmen etter påkjørsel

En opptelling viser at det mangler 10.766 laks fra ei merd i Osen, etter at den ble påkjørt av en båt i forrige uke.

 

Laksefiskere i Steinsdalselva. Arkivfoto. 

 

– Fiskeridirektoratet opererer med tall som sier at 1 - 2 prosent er vanlig på gjenfangst. Vi har hatt 2000 meter med garn stående, og har altså så langt fått inn 127 laks. Det viser siste opptelling. Nå utvides gjenfangstområdet, forteller Stian H. Lein.

Nærmeste lakseelv er Steinsdalselva i Osen.

– Er det fare for at den rømte laksen kan ta seg opp der?

– I utgangspunktet er laksen det er her er snakk om, som har en snittvekt på 3,7 kilo, noe liten i forhold til å søke inn mot elver. I tillegg er dette helt feil tid av året. Vi har et samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling som videre arbeider opp i mot elveierlag. Det er først over tid vi vil kunne få noe svar på dette.


Utlover 500 kroner i dusør for rømt laks

Fylkesmannen har åpnet for fritt fiske etter laks etter at en båt kjørte inn i et oppdrettsanlegg utenfor Osen.

 

Store verdier

Årsaken til at så mye laks klarte å rømme, var at de om bord i lastebåten som kjørte på ikke varslet om uhellet.

– Hadde vi fått melding om dette, å så kunne antall rømte laks blitt begrenset til nesten null.

– Hvor store verdier er det snakk om?

– Jeg kan ikke gi noe konkret tall nå. Laksen skulle fortsatt få på seg ett kilo før slakting. Regner vi sammen tapt laks og de skadene som er gjort snakker vi helt klart om millioner av kroner, sier Stian H. Lein.

Hell i uhell i denne saken er at laksen som rømte var sykdomsfri og ikke representerer noen smittefare i forhold til andre oppdrettsanlegg. Dessuten at rømmingen skjedde på nettopp denne tida av året.